Nowa struktura - Złota Era II

db Gwarancja – Złota Era II,   dwuletni ubezpieczeniowo-inwestycyjny produkt strukturyzowany, oferowany w subskrypcji przez Deutsche Bank PBC we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej kwoty oraz  umożliwia inwestycję na rynku złota. Według "Gazety Ubezpieczeniowej"(www.gu.com.pl z 08.09.2010 r.)  db Gwarancja – Złota Era II  umożliwia pomnażanie środków niezależnie od koniunktury na rynku złota. Albowiem dzięki swojej konstrukcji, db Gwarancja – Złota Era II umożliwia całkowite lub częściowe wycofanie się z inwestycji przed końcem okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela  bez dodatkowych opłat. Natomiast  wysokość potencjalnego zysku zależy od wyników ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego aktywa inwestowane są w 100 proc. w strukturyzowane papiery wartościowe Banku Barclays Capital, oparte na strategii inwestycyjnej rynku złota: Gold Trendvol Strategy. Udział klienta w zyskach wypracowanych w ramach strategii inwestycyjnej wyniesie od 70 do 100 proc. (wartość ta zostanie ustalona 16 września 2010 r.). W ramach ochrony ubezpieczeniowej klient może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie jego zgonu. Z kolei  opłata wstępna wynosi 0,5 proc. wartości początkowej inwestycji, a minimalna składka ubezpieczeniowa to 2010 zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT