Nowela przepisów regulujących przetargi na ubezpieczenia grupowe UZP pilnie potrzebna

Potrzebna jest nowelizacja prawa  w sprawie przetargów na ubezpieczenia grupowe. Dlaczego ? Ponieważ ponad milion osób pracujących na państwowych stanowiskach może mieć nieważne polisy. Chodzi o jednostki  publiczne,  które nie zorganizowały przetargów na wybór ubezpieczenia grupowego dla swojej kadry - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 21.05.2010 r.). Według gazety, jest  to efektem stanowiska, jakie w tej sprawie zabrała Komisja Europejska. Albowiem zgodnie z postanowieniem KE, do zawierania umów grupowego ubezpieczenia pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym należy stosować procedury przetargowe,  jeśli kwota składek za takie ubezpieczenie przekroczy 14 tys. euro.  Dotyczy to nie tylko ubezpieczeń na życie, ale także popularnych ostatnio grupowych polis medycznych czy następstw nieszczęśliwych wypadków - pisze  dziennik . Zdanie, prof. Eugeniusza Kowalewskiego  z Uniwersytetu w Toruniu,  należy pilnie dokonać nowelizacji przepisów w celu jednoznacznego określenia, że przepisów w sprawie przetargów na ubezpieczenia grupowe nie stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, jeżeli składka jest opłacana z wynagrodzenia pracownika.

Zyski  z inwestycji w UFK  opodatkowane
 
Towarzystwa ubezpieczeniowe  proponują klientom  produkty  ubezpieczeniowe, których konstrukcja zakłada inwestowanie wpłacanych składek w UFK. W ten sposób łączą  ochronę ubezpieczeniową z pomnażaniem oszczędności - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 20.05.2010 r.) Produkt umożliwia klientom wybór funduszy, w które  mogą  lokować składkę. Jednak w  przypadku, kiedy dochodzi do wypłaty wartości sumy wpłaconych składek powiększonej o zyski z inwestycji w fundusze, to  ten zysk jest opodatkowany - podkreśla gazeta. Według dziennika, jego podstawą jest dochód ustalany jako różnica pomiędzy wartością wpłaconych przez podatnika składek,  a wartością jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia, bez względu, czy  wartość dochodu odnosi się do każdego funduszu oddzielnie - pisze "DGP".  Wartość wpłacanej składki nie zaś jest dzielona na określone jednostki uczestnictwa w poszczególnych funduszach.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT