Ochronne ubezpieczenie na życie polecane na kryzys

"Rzeczpospolita" (Nr z 13.12.2012 r.) zachęca Polaków do  kupowania ochronnych  ubezpieczeń na życie. Polisa ochronna w najbardziej podstawowej wersji gwarantuje bliskim (uposażonym) świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego, które pozwoli to rodzinie utrzymać podobny poziom życia przynajmniej przez jakiś czas po śmierci głównego żywiciela. Zdaniem gazety, polisy takie są wskazane nie tylko dla tych, którzy mają zobowiązania kredytowe, ale także i  dla  osób, których dochody są  głównym źródłem utrzymania rodziny. Albowiem  w  razie śmierci ubezpieczonego jego bliscy "otrzymają świadczenie z reguły równe sumie gwarancyjnej". Dziennik powołuje się na ekspertów, w opinii których   suma gwarancyjna powinna być równowartością 5–10-krotności rocznych zarobków ubezpieczonego. Jej wysokość zależy m.in. od zobowiązań, wieku dzieci na utrzymaniu. "Kiedy zobowiązania maleją, dzieci się usamodzielniają,  można zmniejszyć zakres lub wysokość ochrony ubezpieczeniowej" - radzi "Rz". I dodaje, iż  polisę taką warto poszerzyć o opcję całkowitego inwalidztwa i niezdolności do pracy ( wówczas najprawdopodobniej ubezpieczyciel wypłaci 100 proc. sumy podanej w polisie). Ponadto, dodatkowymi opcjami może być także ochrona w razie ciężkiej choroby jak np. udar czy zawał), ale także ryzyko operacji chirurgicznych czy rehabilitacji. Są również  opcje gwarantujące ubezpieczenie szpitalne. I co ważne, można posiadać  kilka polis na życie, z których można otrzymać odszkodowanie - informuje "Rzeczpospolita."
Z polis na życie mogą korzystać nie tylko bliscy po śmierci ubezpieczonego. Często do takich polis dodawane jest assistance medyczne ( pomoc lekarska czy pielęgniarska  w razie choroby)  oraz dostęp do infolinii medycznej. itp.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT