Odwrót od polisolokat ?

Od  2008 r. obserwuje się odwrót ubezpieczycieli od lokat bankowych w formie ubezpieczeń. Jest to efekt regularnej utraty wartości przez złotówkę  - twierdzi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 20.05.2009 r.). Jak podkreśla "GU",  spada oprocentowanie depozytów, a  sprzedające polisolokaty banki żądają podobno "sięgających kilkudziesięciu procent" prowizji, co powoduje, że polisy lokacyjne nie przynoszą towarzystwom niemal żadnego zysku. Dodatkowo zwiększona sprzedaż polisolokat powoduje konieczność  podniesienia kapitału spółek ubezpieczeniowych, aby mogły one spełnić wymogi wypłacalności. A ponieważ właścicielami w/w ubezpieczycieli są firmy zagraniczne, które w dodatku mocno odczuły skutki kryzysu na rynkach finansowych, pozyskanie od nich dodatkowego kapitału nie jest sprawą prostą - twierdzi "GU" i dodaje, że grupy ubezpieczeniowe w dalszych miesiącach br.  będą również powoli wycofywały się z polis lokacyjnych, a to wyhamuje ich wzrosty, chyba że zmienią swoje „lokomotywy” sprzedażowe. Według "Ubezpieczeniowej", obecny  stan rzeczy powoduje, że w rankingu działających na polskim rynku ubezpieczycieli pod względem zbioru składki, wysokie  kwoty przypisu w znacznej mierze są efektem sprzedaży w segmencie życiowym. I tak,  motorem napędowym 728,4 mln zł przypisu TUnŻ Warta na dzień 31 marca 2009 r. (niemal pięciokrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) była sprzedaż polisolokaty Warta Gwarancja. Allianz Polska zaoferował zaś polisę Allianz Profit. W efekcie przypis składki brutto TU Allianz Życie wzrósł o 200 proc. i wyniósł 671 mln zł.  ING TUnŻ  zebrało zaś  842 mln zł (295 mln zł rok wcześniej), dzięki wzrostowi sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową w kanale bancassurance, takich jak Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy, Polisa Lokacyjna ING). Wprawdzie obie firmy wymieniały również inne składniki wzrostu (ubezpieczenia ze składką regularną, ubezpieczenia grupowe), ale  zawsze na pierwszym miejscu znajdowały się polisy lokacyjne - zauważa "GU".

Zyski z polisolokat nadal bez podatku

Według "Gazety Prawnej"(Nr z 21.05.2009 r.), która powołuje się na Ministerstwo Finansów,  obecnie nie są  prowadzone żadne prace legislacyjne zmierzające do opodatkowania produktów inwestycyjnych w formie ubezpieczeń na życie. Polisy te  dają gwarancję zwrotu ulokowanego kapitału oraz możliwość  zysków z inwestycji kapitałowych. Dodatkowo te  zyski (odsetki) ze względu na konstrukcję umowy ubezpieczenia nie są obciążane podatkiem od przychodów kapitałowych - pisze dziennik. Zdaniem  Magdalena Kobos, rzecznika prasowego  MF,  w związku z niepewną sytuacją na rynku należy ostrożnie podchodzić do ewentualnych prac w tym zakresie. Opodatkowanie tych produktów mogłoby mieć znaczący wpływ na zachowania klientów, a co z tym idzie,  także sytuację ubezpieczycieli.
"Prawna" przypomina, że w 2008 r. resort finansów wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ekspertyzę dotyczącą konstrukcji polisolokat. Organ nadzoru  wówczas stwierdził, że produkty te są zgodne z prawem, a świadczenia uzyskane przez klientów z tytułu ich nabycia z zwolnione z podatku dochodowego. Z podobnego zwolnienia podatkowego nie korzystają zyski z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, których konstrukcja również opiera się na polisach na życie.

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl

Aegon zarobił w I kw.2009 r. 16,95 mln zł

Aegon TUnŻ  w  ciągu pierwszych trzech miesięcy  2009 roku wypracowało  wynik finansowy netto w wysokości 16,95 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku towarzystwo osiągnęło zysk netto na poziomie  22,46 mln zł - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 20.05.2009 r.). I tak,  ubezpieczyciel odnotował przypis składki brutto za I kwartał br.  w  granicach 133,2 mln zł i był on ponad dwukrotnie niższy od osiągniętego rok wcześniej  przypisu, który sięgnął  307,85 mln zł.  Tymczasem wynik techniczny spółki w omawianym czasie 2009 r. wyniósł 21,19 mln zł wobec 26,9 mln zł wypracowanego po pierwszym kwartale 2008 r. Ponadto, znacznie wzrosły przychody z działalności lokacyjnej towarzystwa, które ukształtowały się na poziomie 16,6 mln zł podczas gdy były one na poziomie minus (-) 33,5 mln zł na dzień 31 marca 2008 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT