Osoba uposażona zwolniona po śmierci ubezpieczonego z podatku PIT

Osoba, która otrzymała kwotę z  polisy ubezpieczeniowej swojego partnera po jego śmierci jest zwolniona z podatku  PIT - wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 czerwca 2010 r. (nr IPPB2/415-219/10-4/MG). "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.07.2010 r.) opisuje przypadek podatniczki, której partner  posiadał polisę na życie, a  podatniczka była wskazana przez niego w umowie ubezpieczenia jako jedyna osoba uposażona. Tak więc, po śmierci partnera podatniczka otrzymała 100 proc. sumy ubezpieczenia z tytułu umowy głównej w kwocie 360 tys. zł - pisze gazeta. Izba Skarbowa w Warszawie uznała więc, że "ponieważ podstawą wypłaty przez ubezpieczyciela kwoty pieniężnej w wysokości 360 tys. zł dla podatniczki stanowiącej 100 proc. sumy ubezpieczenia z tytułu umowy głównej (śmierci partnera), jako jedynego uposażonego, było ubezpieczenie na życie osoby trzeciej, otrzymana z tego tytułu kwota korzysta ze zwolnienia z opodatkowania PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych". 

EKUZ nie zawsze zabezpieczy

Lepiej  przed wyjazdem za granicę wydać parę złotych na dodatkowe ubezpieczenie za każdy dzień wyjazdu, niż potem pożyczać tysiące euro, aby pokryć  koszty leczenia za granicą - radzi w  "Gazecie Wyborczej" (Nr z 10.07.2010 r.)  Krystyna Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Wiele szpitali i przychodni w Unii Europejskiej nie uznaje europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ),  wydawanych przez NFZ i pobiera opłaty za  usługi medyczne - ostrzega gazeta. Według "Wyborczej", na  odzyskanie pieniędzy wydanych na zszycie rany czy założenie gipsu za granicą czeka się   kilka miesięcy, a czasami i kilka lat. Dlaczego ? Albowiem  aby zwrócić pieniądze, fundusz potrzebuje potwierdzenia z danego szpitala, że takie leczenie miało miejsce; często procedura potwierdzenia trwa długo.  Dziennik  pisze, że coraz więcej osób skarży się, iż  zagraniczne szpitale pobierały od nich opłaty, pomimo przedstawienia  posiadanych  kart EKUZ. W takich przypadkach poszkodowani zwracają się więc  do NFZ o zwrot poniesionych na leczenie kosztów. Śląski oddział NFZ w 2008 r. odnotował  1067 tego typu wniosków, a w 2009 r. 1167. 

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT