Oszczędności w UFK na koniec 2007 r. ok. 36 mld zł

Wartość aktywów netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK ) na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosła łącznie 35 985,77 mln zł, tj. o 7 846,27 mln zł ( +27,88 proc. ) więcej niż na dzień 31 grudnia 2006 r. -  informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  09.05.2008 r., powołując się (za Analizy Online)  na przeprowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF)   analizę zakładów ubezpieczeń na życie, oferujących ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z analizy Komisji wynika, że od czerwca 2005 r.  do końca 2007 r. na rynku funkcjonowała  niezmienna liczba 24 takich zakładów ubezpieczeniowych na życie (stan na grudzień 2006, który wykazał istnienie 23 takich podmiotów). Środki wpłacone przez ubezpieczających zostały ulokowane łącznie w 709 UFK, tj. o 225 UFK (+ 46,28 proc.) więcej niż na dzień 31 grudnia 2006 r.  Analiza KNF  - pisze gazeta - została sporządzona w oparciu o półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i objęła 24 podmioty.

Więcej funduszy z Aspecty Życie

Aspecta  Życie rozszerzyła swoją ofertę produktów m.in. o  oparty na certyfikacie depozytowym Banku BPH fundusz Aspecta BPH Lokata Top Profit UFK, dostępny w ramach produktu MULTIASPECT.Invest .  – podaje  „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  07.05.2008 r. Fundusz  ten gwarancję zachowania wpłaconego kapitału w dniu zamknięcia, a jego zysk ma być uzależniony od zachowania czterech rynków: walutowego, rynku DAXglobal Alternative Energy ( reprezentuje sektor energii alternatywnej), rynku   DJ EuroSTOXX Banks ( reprezentuje akcje europejskich banków) oraz  Market iBoxx EUR Eurozone (reprezentuje indeks europejskich obligacji rządowych). Spośród nich  po roku wybierany jest ten, który osiągnął najlepszy wynik. Końcowa wypłata z produktu równa jest średniej arytmetycznej z zapisanych (najlepszych) wyników. Okres inwestycji to maksymalnie 3 lata, a termin subskrypcji dla nowych klientów zakończy się 8 maja.
Według „GU”, ubezpieczyciel poszerzył również ofertę funduszy dostępnych w ramach produktów MULTIASPECT.Invest oraz MULTIASPECT.Profit. Nowości to działające od 2005 roku i dostępne do tej pory w ramach produktów MULTIASPECT i MULTIASPECT 600 o fundusze Aspecta Leo UFK , Aspecta Libra UFK oraz Aspecta Taurus UFK.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT