PIU: spadek przypisu składki o ponad 18 proc. w I półroczu br.

W  I półroczu 2013 r. towarzystwa ubezpieczeń na  życie zebrały około 16 mld zł składki przypisanej brutto - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 09.09.2013 r.). Jest to  spadek przypisu o 18,2 proc.
Według dziennika,  na niższy zbiór wpłynęły krótkoterminowe ubezpieczenia na życie, tzw. polisolokaty. To właśnie w tej grupie produktów spadek składki był największy. Natomiast  w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. zwiększyła się wartość wypłacanych świadczeń.
"W sumie z ponad dwóch milionów wypłat, klienci i uposażeni otrzymali 12,9 mld zł, o 7,5 proc. więcej niż rok wcześniej" - pisze gazeta. W opinii "Rz", wartość wypłacanych odszkodowań i świadczeń miała związek przede wszystkim z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; klienci otrzymali z tego tytułu  3,72 mld zł w porównaniu z 3 mld zł rok wcześniej. Jednak ubezpieczyciele życiowi wypracowali w omawianym czasie zysk netto w wysokości prawie 1,4 mld zł. Był on o ponad 18 proc. niższy niż rok wcześniej. Zdaniem gazety, jest to efekt gorszych niż przed rokiem wyników z działalności inwestycyjnej.

Allianz proponuje polisę oszczędnościową z opcją leczenia za granicą


Towarzystwo ubezpieczeń na życie grupy Allianz Polska zaproponowało polskim klientom rozszerzenie polisy oszczędnościowej o leczenie w najlepszych zagranicznych placówkach medycznych - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 12.09.2013 r.)". Polisa ma kosztować około 800 zł rocznie dla osoby dorosłej oraz 400 zł dla dziecka. W jej ramach ubezpieczony otrzyma bezpłatną diagnozę lekarza w jednej z zagranicznych lecznic zrzeszonych w ramach organizacji Best Doctors. "Rozszerzenie Best Doctors dotyczy pięciu grup chorób: nowotwory, by-passy, wymiana zastawki, zabiegi neurochirurgiczne oraz przeszczep od żywego dawcy narządu". Karencja na polisie (okres od pierwszej składki do możliwości skorzystania z ubezpieczenia) wynosi 180 dni. Kupno ochrony jest możliwe bez badania medycznego, po wypełnieniu dwóch oświadczeń o stanie zdrowia - pisze gazeta. Według "Rz", z polisy  pokryte będą także  koszty zagranicznego leczenia. Allianz zaproponuje jedną z trzech współpracujących klinik, ubezpieczony zaś zdecyduje w której będzie chciał podjąć leczenie - podaje dziennik. I tak,  roczny limit na leczenie wynosi 1 mln euro, a w trakcie całego życia ubezpieczonego 2 mln euro.
Aby móc wykupić opcję Best Doctors konieczne jest zawarcie z ubezpieczycielem umowy na polisę z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk), czyli polisy inwestycyjnej, nazwanej przez firmę „Plan na dziś i jutro". Minimalna na nią wpłata to 100 zł miesięcznie (nie można z niej bezkosztowo zrezygnować w trakcie pierwszych pięciu lat jej trwania) Jeśli tak się stanie, w pierwszym roku Allianz pobierze 20 proc. dotychczas wpłaconych środków tytułem rekompensaty za zerwanie umowy, w następnych latach kwota ta będzie sukcesywnie maleć, do 3 proc. w piątym roku. Towarzystwo pobiera  za zarządzanie w wysokości od 0,7 do 1,9 proc. (w zależności od wybranej opcji inwestycyjnej) oraz w pierwszym roku ubezpieczyciel pobiera 31,5 proc. wartości wpłaconej składki, a w kolejnych czterech latach 8,5 proc.
"Rz" przyznaje, iż jest to nowość na naszym rynku i  produkt „dla wszystkich" ze względu na koszty.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT