PIU: świetne wyniki ubezpieczycieli po I kw.2012 r.

Według  Polskiej  Izby Ubezpieczeń, pierwszy kwartał 2012 r. był znacznie lepszy dla ubezpieczycieli niż początek 2011 r. Ubezpieczyciele życiowi zebrali w sumie 9,4 mld zł składek, o ponad 23 proc. więcej niż przed rokiem - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 01.06.2012 r.).  Przy tym wzrósł głównie przypis  składki z umów krótkoterminowych i produktów strukturyzowanych. "Ta grupa polis wzrosła o 33 proc., z 4,1 mld zł w I kw. 2011 r. do 5,45 mld zł w 2012 r." - informuje gazeta. Natomiast w analizowanym  czasie towarzystwa  wypłaciły blisko 5,88 mld zł świadczeń, a więc prawie tyle samo co przed rokiem. Z kolei  zyski ubezpieczycieli  życiowych  w I kw. 2012 r. wyniosły łącznie 828 mln zł, a więc  o 9,2 proc. więcej niż rok wcześniej - pisze "DGP". W pierwszych trzech miesiącach br. towarzystwa majątkowe zarobiły wprawdzie mniej -  565,2 mln zł, jednak tempo wzrostu zysku sektora majątkowego było na poziomie 80 proc.- podkreśla dziennik.

PZU Życie: dywidenda   za 2011 r. w wysokości  ok. 1,18 mld zł

Kwota dywidendy, która zostanie wypłacona przez PZU i PZU Życie jest zgodna z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 31.05.2012 r.), powołując się na  komunikat organu nadzoru. „ZWZ PZU Życie uchwaliło wypłatę dywidendy za 2011 r. w kwocie 1 177 476 201,56 zł, co stanowi 74,4 proc. zysku netto spółki (wg PSR - Polskich Standardów Rachunkowości), wynoszącego 1 583 301 602,08 zł" - podała KNF. Jak podkreśla "DGP", według wskazań KNF,
"zakłady ubezpieczeń spełniające kryteria do wypłacania dywidendy powinny ograniczyć wypłatę dywidendy do 75 proc. zysku wykazanego w jednostkowych sprawozdaniach finansowych za 2011 r.".
Gazeta przypomina, iż  ZWZ PZU SA , na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa przeznaczyło na dywidendę 1 mld 936,88 mln zł z zysku za 2011 r., a więc w przeliczeniu  22,43 zł za akcję, podczas gdy zarząd  ubezpieczyciela proponował wcześniej, aby było to 20,30 zł. "Polityka dywidendowa PZU zakłada wypłatę między 50 proc. a 100 proc. skonsolidowanego zysku" - podaje dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT