PIU: wzrost składki w ciągu 3 kwartałów br. o ponad 5,5 proc.

Na koniec września 2011 r.  łączna wartość polskiego rynku ubezpieczeń wyniosła 43.592,34 mln zł, o  prawie 8,7 proc.  więcej od uzyskanego w tym samym okresie 2010 r. (40.107,53 mln zł) - szacuje Polska Izba Ubezpieczeń na podstawie danych towarzystw. Według podsumowania  PIU - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z  08.12.2011 r.) -  w okresie od stycznia do września 2011 r.  łączna wartość sektora życiowego wyniosła 24.560,78 mln zł. Był to rezultat o 5,57 proc.  lepszy od wykazanego w analogicznym okresie 2010 r. (23.264,24 mln zł). Według "GU", nastąpił dalszy wzrost przypisu   w grupie III (ubezpieczenia powiązane z funduszami kapitałowymi) - dziewięciomiesięczna składka z tytułu wspomnianych polis wyniosła 7616,78 mln zł, czyli o 30,09 proc.  więcej niż rok wcześniej (5854,8 mln zł). W opinii PIU - pisze "Ubezpieczeniowa" - jednak  wzrost ten nie jest już tak dynamiczny, jak na koniec czerwca br., kiedy to uplasował się on  na poziomie 40,46 proc. Spadł   natomiast  przypis składki  z ubezpieczeń w grupie I (produkty ochronne, krótkoterminowe polisy bankowe, struktury). Firmy zebrały  z tego typu produktów  13.491,39 mln  zł, a więc o 3,74 proc.  mniej  niż na koniec września 2010 r. (14.015,49 mln zł).

Nowe UFK w ofercie Compensa TUnŻ

Oferta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TUnŻ Vienna Insurance Group poszerzyła się  o nowe produkty z portfela UFK. Ubezpieczyciel zaproponował  klientom  nowe fundusze - podaje  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z  08.12.2011 r.). I tak dostępne są:  UFK Investor Akcji Dużych Spółek, UFK ING Globalny Długu Korporacyjnego, UFK Pioneer Surowców i Energii,  UFK BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców, UFK UniKorona Akcje, UFK Expert Selektywny oraz  UFK Expert Ochrony Kapitału. Jak podaje "GU", z  nową ofertą ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zmienia się  także nazwa funduszu UFK Expert, który od 1 grudnia 2011 r.  przyjmuje nazwę UFK Expert Dynamiczny ( wszystkie opłaty oraz polityka inwestycyjna funduszu pozostają bez zmian).Ponadto,  z dniem 1 grudnia br. oferty  Compensa TUnŻ  zniknął  fundusz  UFK ING Budownictwa i Nieruchomości Plus.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT