PIU i ZBP ogłosiły rekomendację dobrych praktyk w zakresie sprzedaży polis inwestycyjnych

Po konsultacjach z Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwem Finansów, 25.10.2012 r. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) i Związek Banków Polskich (ZBP) ogłosiły trzecią rekomendację dobrych praktyk dla rynku bancassurance w zakresie sprzedaży polis inwestycyjnych - donosi "Gazeta Wyborcza" (Nr z 25.10.2012 r.).  Zmiany mają wejść w życie od początku 2013 r.
Jak wyjaśnia gazeta, rekomendacja nałożyła  na banki obowiązki informacyjne -  w co są inwestowane oszczędności klientów, od czego zależą zyski i straty oraz kiedy i na jakich warunkach mogą się oni z tych inwestycji wycofać.  Zdaniem Małgorzaty Knut, przewodniczącej  ds. bancassurance w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, "dokumenty przekazywane klientowi mają być napisane w sposób przejrzysty, jasny (...) a wszelkie sformułowania niejednoznaczne (...) interpretowane na korzyść klienta".
Ponadto, banki zobowiązały się sprawdzać,  czy  klient spełnia wymogi objęcia ochroną przewidziane w warunkach ubezpieczenia (chodzi zwłaszcza o wiek). Banki mają też obowiązek informować o konsekwencjach rezygnacji z ubezpieczenia i kosztach z tym związanych. Klient powinien też być świadomy ryzyka oraz  jak  wysokie  świadczenie gwarantuje  ubezpieczyciel - pisze "GW".  PIU i ZBP poprawiły także rekomendacje dotyczące ubezpieczeń dołączanych do kredytów. I tak, klient, który wykupił ubezpieczenie (lub jego spadkobiercy) będzie mógł sam - a nie za pośrednictwem banku - wystąpić do sądu, jeżeli nie będzie się  zgadzać  z odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.
"Wyborcza" zaznacza, że   nie wszystkie problemy z polisami kredytowymi, na które zwróciła uwagę KNF, zostaną wyeliminowane. Komisji nie podoba się, że "bank, który jest stroną umowy, pełni jednocześnie funkcję pośrednika ubezpieczeniowego, bo umowę podpisują między sobą bank i ubezpieczyciel, na rzecz osoby trzeciej, czyli kredytobiorcy. Jednocześnie bank pobiera prowizję za pozyskanie nowych klientów."  Albowiem w opinii PIU i ZBP bank jest w tej sytuacji tylko ubezpieczającym, pomimo że pobiera za to wynagrodzenie. Natomiast zdaniem Katarzyny Mazurkiewicz z KNF, "Rozwiązanie, w którym bank pobiera wynagrodzenie od zakładu ubezpieczeń, wskazuje jednoznacznie na jego rolę jako pośrednika i jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy bank występuje w roli agenta ubezpieczeniowego" - podaje "GW".
Informacje o wysokości prowizji ubezpieczyciele będą musieli upubliczniać już od 2015 r."

Karta ubezpieczenia zdrowotnego elektronicznym  dokumentem  tożsamości ?

Zdaniem  Michała Boni, ministra administracji i cyfryzacji, resort będzie  konsultować rozwiązanie zakładające, iż  karta ubezpieczenia zdrowotnego mogłaby także pełnić funkcję elektronicznego dokumentu tożsamości - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 26.10.2012 r.).  "W najbliższym czasie rozpoczniemy wspólne konsultacje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, dotyczące tego, czy nośnik, jakim będzie karta ubezpieczania zdrowotnego, mógłby odegrać rolę elektronicznego dokumentu tożsamości. Pod uwagę będziemy brali doświadczenia innych państw europejskich. Ostateczną decyzję podejmiemy po dokładnej analizie danych" -  oświadczył Boni.
"DGP" pisze, iż elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ) wraz z kartą specjalisty medycznego (KSM) umożliwi dostęp poprzez specjalny terminal do danych o leczeniu pacjenta. Będzie ona elementem systemu "Rejestr Usług Medycznych II", dzięki któremu każdy pacjent będzie miał dostęp do historii udzielonych mu świadczeń medycznych.
"Każde świadczenie będzie uwierzytelniane zarówno przez lekarza jak i pacjenta, co pozwoli uzyskać wiarygodne dane. Kartę ubezpieczenia zdrowotnego wszyscy obywatele będą otrzymywali od 2014 r." - powiedział szef  MAiC. Gazeta  przypomina, iż   pod koniec lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,  finansowanych ze środków publicznych,  wprowadzającą  dostęp online do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, który prowadzi NFZ.
Od 1 stycznia 2013 r. za pomocą PESELU będzie możliwa weryfikacja online ubezpieczenia zdrowotnego w przychodniach i szpitalach. Testy systemu ruszyły 15 października br.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT