PIU: rekordowy przypis składki z ubezpieczeń na życie w 2008 r.

Łączny przypis składki  sektora ubezpieczeniowego w 2008 r. wyniósł 59,35 mld zł (wzrost o 36 proc. r/r). Rekordowy wynik rynek zawdzięcza w głównej mierze większej o 52,8 proc. składce z polis na życie, dzięki czemu przypis ubezpieczycieli życiowych wyniósł 38,98 mld zł - szacuje Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Towarzystwa odnotowały  nienotowaną nigdy wcześniej dynamikę rynku bancassurance przy jednoczesnym odwrocie klientów od polis inwestycyjnych – powiązanych z funduszami kapitałowymi. Spadek składki z produktów inwestycyjnych sięgnął ok. 47 proc. - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 17.03.2009 r.). Lawinowemu wzrostowi przypisu składki w ubezpieczeniach na życie nie towarzyszył jednak analogiczny wzrost zysków. Według PIU,  powodem było to, iż wzrost sprzedaży był oparty przede wszystkim o niskomarżowe polisy bankowe, zwane potocznie antybelkami. I właśnie dlatego w przypadku polis na życie sam przypis składki już dawno przestał być miarodajnym wskaźnikiem siły zakładów - podaje "GU". Lepszym wyznacznikiem ich pozycji, szczególnie w warunkach spowolnienia gospodarczego są wskaźniki bezpieczeństwa towarzystw i zdrowa struktura ich aktywów. PIU  zauważa, że ze sprawozdań za 2008 r. wynika, iż zakłady życiowe nie mają problemów z wypłacalnością, a co najważniejsze, rezerwy pokrywają zdrowymi, wolnymi od ryzykownych inwestycji aktywami.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT