PZU Życie chce zatrzymać spadek udziału w rynku

PZU Życie odnotowało w 2007 r.  rekord w sprzedaży polis i  wypracowało  prawie 2,2 mld zł zysku netto. Jednak mimo wzrostu zysku największy polski ubezpieczyciel tracił rynek – pisze „Rzeczpospolita” (Nr z 30.04.2008 r). W tym roku spółka chce odwrócić ten trend - zapowiada w dzienniku prezes firmy  Dariusz Krzewina. Jego zdaniem, kwiecień ma być  rekordowy pod względem wyników sprzedaży.  W ciągu miesiąca spółka zbierze około 3 mld zł składki, w tym z samego tylko bancassurance ponad 2 mld zł , podczas gdy  w całym 2007 roku PZU Życie zebrało 7,3 mld zł składki (z czego blisko miliard z polis sprzedawanych przez banki) – informuje gazeta.. Ubezpieczyciel rozpoczął  współpracę z kilkoma bankami, m.in. z Bankiem Millennium, Deutsche Bankiem, PKO BP  i  Bankiem Ochrony Środowiska. Ich klienci kupują polisy inwestycyjne PZU Życie z gwarantowaną stopą zwrotu.                     PZU Życie SA miał największy udział w wyniku finansowym netto całej Grupy PZU. Zarząd PZU Życie zamierza rekomendować przeznaczenie niemal całego ubiegłorocznego zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariusza – PZU SA..

Ósemka dla VIP-a

Kwartalny udział w zysku wraz z gwarancją zwrotu kapitału to najnowsze, innowacyjne propozycje TU na Życie EUROPA SA,  przygotowane wraz Noble Bankiem SA i Open Finance SA. – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  30.04.2008 r.  
”Ósemki” EUROPY to produkty o trzyletnim horyzoncie inwestycyjnym i  charakterze inwestycyjno-lokacyjnym, dostępne w dwóch wariantach:  Ósemka Q i Ósemka Q VIP. Innowacyjność produktu polega na tym, że klient na bieżąco czerpie korzyści z inwestycji otrzymując co kwartał premię stanowiącą udział w zysku. 50 proc. składki  stanowi część inwestycyjną, czyli strukturyzowaną, od której dodatkowo może zostać wypłacona wypracowana premia, zaś pozostała reszta wpłaconej składki jest częścią  lokacyjną z gwarancją zwrotu kapitału powiększonego o 8 proc., a w wersji VIP nawet 9 proc.  zysku w skali roku.  Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia zostanie zwiększona o premię, której wielkość uzależniona jest od stopy zwrotu BNP Paribas Millennium Index. Dywersyfikacja portfela indeksu BNP Paribas Millennium, opartego o rynek akcji, surowców, nieruchomości i walut, umożliwia uzyskiwanie stabilnych wyników inwestycyjnych, niezależnie od zmieniających się tendencji rynkowych.
Minimalna składka wynosi 500 tys. zł, natomiast w wariancie VIP – 5 mln zł.  

Bancassurance w Polsce goni rynek UE

W opinii Jacka Podoby,  prezesa zarządu  TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA.,  rynek bancassurance w Polsce należy dziś do jednego z najdynamiczniej rozwijających się w Europie. W 2007 r. wartość tego sektora wyniosła 12 mld zł, co oznacza około  50 proc.  wzrost w porównaniu do roku 2006 – donosi „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  30.04.2008 r.  Także w 2008 r. sprzedaż produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem banków będzie rozwijać się bardzo dynamicznie.  Polski rynek kredytów hipotecznych, który w ostatnich dwóch latach odnotował rekordowe dynamiki, wciąż wykazuje perspektywiczny i długofalowy trend wzrostowy.  A ożywienie, które dotyczy także sprzedaży ubezpieczeń na życie może sprawić, że w ciągu kilku lat  polski rynek bancassurance upodobni się do modelu francuskiego czy hiszpańskiego. W krajach tych sprzedaż np. ubezpieczeń na życie za pośrednictwem banków skupia ponad 60-80 proc. całego ich wolumenu. Średnio w Unii Europejskiej dystrybucja ubezpieczeń na życie w placówkach bankowych stanowi ok. 35 proc. portfela, zaś w  Polsce wskaźnik ten oscyluje wokół 25 proc.  – twierdzi gazeta.
Kondycja sektora bankowego w Polsce jest dziś bardzo dobra, a  tegoroczne zawirowania na rynku światowym podniosły jego wrażliwość na impulsy płynące z otoczenia i stały się katalizatorem innowacji produktowych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT