PZU będzie walczyć o utrzymanie pozycji w grupowych ubezpieczeniach na życie

Najważniejszy dla PZU SA na najbliższe lata nadal będzie biznes ubezpieczeniowy - twierdzi "Rzeczpospolita'(Nr z 20.01.2015 r.).  Lider polskiego  rynku ubezpieczeniowego chce wzmacniać swoją pozycję poprzez rozwój usług medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych.
PZU SA  zamierza   też uważnie  przyglądać się  ofertom sprzedaży  w regionie – pisze gazeta, powołując się na  nieoficjalne  wypowiedzi przedstawicieli firmy,  dotyczące  strategii 2020. Według Artura Dziekańskiego , kierownika zespołu PR PZU, Grupa PZU oficjalnie  przedstawi swoją strategię   28 stycznia br.  na GPW w Warszawie. W jego opinii, nie należy jednak spodziewać się rewolucji; "spółka chce kontynuować stabilny rozwój". Z kolei .Marcin Jabłczyński, analityk DB Securites mówi w dzienniku, iż  nowymi kierunkami ekspansji PZU mogą być Rumunia i Słowenia. Jabłczyński  uważa,  że dla PZU najważniejsze będzie "utrzymanie pozycji w grupowych ubezpieczeniach na życie".
Andrzej Powierża, analityk DM Citi Handlowego uważa zaś, iż " klienci PZU powinni być zainteresowani usługami z zakresu ochrony zdrowia z opieką nad ludźmi starszymi", gdyż w większości należą do starszego pokolenia.

Kartę produktu wdrożyło do sprzedaży swoich polis zaledwie pięć towarzystw

Jest nadzieja, że nowe regulacje dotyczące sprzedaży  polis ubezpieczenia na życie z  UFK zapobiegną nieprawidłowościom, ale z wcześniejszymi umowami wciąż będą problemy - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 22.01.2015 r.). Zdaniem Krystyny Krawczyk, dyrektora Biura Rzecznika Ubezpieczonych , ich negatywne skutki mogą być odczuwalne jeszcze przez wiele lat. K. Krawczyk podkreśla, że   nieprawidłowości w sprzedaży ubezpieczeń z UFK skutecznie popsuły reputację podmiotów finansowych. Gazeta przypomina,  iż  od maja 2014 r. obowiązuje  tzw.   rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych przy sprzedaży ubezpieczeń z UFK,  przygotowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) w celu  przeciwdziałania zjawisku tzw. missellingu, czyli nieprawidłowościom przy sprzedaży polis. Rekomendacja  ta  wprowadziła tzw. kartę  produktu,  dokument prezentowany klientowi przed zawarciem umowy, w którym muszą znaleźć się wszystkie informacje mające znaczenie dla klienta. A więc informacja jaki jest "  główny cel ubezpieczenia (inwestycyjny, ochronny albo inwestycyjno-ochronny), opis przysługujących świadczeń, czas trwania umowy, sposób opłacania składki" - podaje dziennik. "W karcie musi się też znajdować szczegółowa informacja o opłatach oraz ryzyku inwestycyjnym. Towarzystwo jest zobowiązane przedstawić klientowi symulację przebiegu ubezpieczenia w trzech wariantach: pesymistycznym, z obniżoną rentownością" - podkreśla "Rz". Według  Piotra  Zadrożnego, dyrektora  ds. ekonomiczno-finansowych PIU, dopiero  pięć firm  wdrożyło karty produktów do wszystkich oferowanych przez siebie ubezpieczeń:  Aviva, BZ WBK-Aviva, ING Życie, PZU Życie i Uniqa Życie. Natomiast  Aegon, Europa i Open Life stosują tzw.  autorskie karty informacyjne.
Ponadto, do  wdrożenia  kart przygotowuje się  Allianz, Generali, MetLife,  Skandia oraz  Axa Życie. Jak  informuje gazeta,  jedynym  ubezpieczycielem, który  zdecydował się na całkowitą rezygnację z opłat likwidacyjnych dla ubezpieczeń z UFK ze składką regularną jest Aegon. Inne towarzystwa  zmieniły natomiast   sposoby naliczania kar za wycofanie się z umowy (np. Open Life ). Wysokie opłaty likwidacyjne, które w pierwszych latach sięgają nawet całości wpłat, nadal  obowiązują w  Axa, Generali i MetLife.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT