Palec przyszyty, odszkodowanie się nie należy

W ciągu  10 lat Kazimierz Cichy  ubezpieczony na życie w "Benefii"  zapłacił za polisę łącznie około 50 tys. zł. Agent "Benefii" zachęcił go jeszcze do zabezpieczenia się na wypadek trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwych wypadków. Jak podaje  www.tvn24.pl z 28.11.2009 r. za PAP, przez 10 lat mężczyzna co miesiąc wpłacał towarzystwu  430 zł. Tymczasem, gdy zrezygnował z ubezpieczenia, w ramach wykupu polisy ubezpieczyciel zaproponował  mu... 15 tys. zł - Według portalu, ubezpieczony zdecydował sie na spieniężenie kwoty zaoszczędzonej na polisie w sytuacji, kiedy podczas pracy uciął sobie piłą elektryczną kciuk,   liczył na pomoc ubezpieczyciela i ...nie dostał  nic, bo palec został mu przyszyty. Agentów ubezpieczeniowych towarzystwa nie przekonało nawet to, że mężczyzna nie mógł pracować przez pięć miesięcy - pisze www.tvn24.pl
Albowiem zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, które kupił  Kazimierz Cichy,  za trwałe całkowite inwalidztwo uznaje się trzy zdarzenia: uszkodzenie ciała lub zmysłu, które uniemożliwiło wykonywanie pracy zarobkowej, fizyczną utratę części ciała, zmysłu albo całkowitą utratę władzy nad nimi." A Kazimierzowi Cichemu palec został przyszyty, więc odszkodowanie się nie należy".

UNIQA Życie - spadek przypisu ze składki jednorazowej

UNIQA TU na Życie w pierwszych 3 kwartałach 2009 r. uzyskało składkę przypisaną brutto w wysokości 760,4 mln zł , gdy rok wcześniej odnotowała przypis 902,23 mln zł . Przy tym składka regularna wyniosła 34,4 mln zł i wzrosła o 38,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku (24,8 mln zł). Według  "Gazety Ubezpieczeniowej" (www.gu.com.pl z 25.11.2009 r.), na wysoką dynamikę składki  duży wpływ miały ubezpieczenia grupowe (wzrost o 111  proc.), podczas gdy w  tym samym okresie składka jednorazowa spadła do a 726 mln zł  z poziomu 877,4 mln zł  uzyskanego rok wcześniej. Podobnie jak w poprzednich okresach generowały ją głównie przychody z dystrybucji Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. - podaje "GU". W opinii  "Ubezpieczeniowej",  rozwój sprzedaży produktów ze składką regularną oraz kontrola poziomu ponoszonych kosztów przyczyniły się do poprawy wyniku technicznego ubezpieczeń na życie. Na dzień 30 września 2009 r. wyniósł on 2,4 mln zł wobec 1 mln zł w 2008 roku. Natomiast wynik finansowy brutto spółki w analizowanym okresie 2009 roku wyniósł 2 mln zł wobec 0,6 mln zł w roku 2008.

TP SA  będzie także  pośrednikiem ubezpieczeniowym
 
Od początku przyszłego roku Telekomunikacja Polska będzie sprzedawać ubezpieczenia jako  pośrednik - donosi  „Parkiet” (Nr z 25.11.2009 r.). Według dziennika, TP SA będzie oferować swoim klientom ubezpieczenia na życie, domów, polisy komunikacyjne,  a niewykluczone, że również ubezpieczenia zdrowotne. Telekomunikacja planuje, że sprzedaż polis w 2011 r. uplasuje się na poziomie 200 mln zł, dzięki wykorzystaniu bazy około 8 mln klientów TP - twierdzi gazeta.  Operator telekomunikacyjny nie chciał jednak oficjalnie potwierdzić gazecie uzyskanych przez nią informacji. Jak podkreśla "Parkiet", grupa TP sprzedaje już ubezpieczenia poprzez spółkę PTK Centertel, operatora sieci Orange. Gazeta szacuje, że w tym roku ubezpieczyciele pozyskają tą drogą ok. 20 mln zł przypisu.
TP zrezygnowała z utworzenia własnego ubezpieczyciela i dzięki temu poniesie mniej kosztów - mówi  w dzienniku   Piotr Kondratowicz, menedżer w KPMG. Jego zdaniem, współpracą z TP zainteresowani mogą być głównie mali ubezpieczyciele.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT