Perspektywy dla rynku ubezpieczeń na życie w najbliższych kwartałach są słabe ?

Co najmniej 150 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat chce zainwestować  w Polsce  brytyjski Prudential, który na naszym rynku ma działać  w formie oddziału - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 18.10.2012 r.). Firma, której szefem nad Wisłą ma być Abhishek Bhatia, chce  zatrudnić 1200 osób.  Już na początku 2013 r. ma być uruchomiona sprzedaż polis na życie - pisze dziennik. Jak twierdzi Rob Devey, prezes Prudential UK & Europe, "rozpoczęcie działalności w kraju, którego gospodarka wyróżnia się obecnie na tle Europy"  jest dla Brytyjczyków  unikalną szansą. Sprzyjać temu mają m. in. czynniki demograficzne. Według prognoz Euromonitor International,  Polacy należący obecnie do grupy wiekowej 30–50 lat i będący głównymi nabywcami ubezpieczeń na życie do  2020 r. stanowić będą 29 proc. ogółu populacji w Polsce. 
Z kolei  firma consultingowa Milliman szacuje, że rynek ubezpieczeń z regularną składką w Polsce utrzyma przez najbliższe pięć lat tempo wzrostu na poziomie 10 proc. rocznie. Jednak  "już działający na rynku ubezpieczyciele mają inne zdanie" - zauważa gazeta. Zdaniem  Dariusza Krzewiny, prezesa  PZU Życie, "jeśli ktoś patrzy na polski rynek w długiej perspektywie, 15–20 lat, to faktycznie należy spodziewać się dobrych wyników. Jednak w przypadku, gdy rezultaty miałyby być osiągnięte w ciągu pięciu lat, nie wróżę sukcesu". Dlaczego ? Na dynamikę ubezpieczeń na życie negatywnie działa spowolnienie gospodarcze, a w rezultacie ograniczanie wydatków przez Polaków. Ponadto, dodatkowy negatywny wpływ na branżę ma spowolnienie akcji kredytowej w bankach.

Kolejna edycja struktury " Świat Zysków" z PZU Życie

W PZU Życie do 31 października br. mają potrwać ją zapisy na  XXIX edycję trzyletniej struktury Świat Zysków, opartej na notowaniach WIG20 i zapewniającej  100-proc. ochronę kapitału - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 18.10.2012 r.). Jak wyjaśnia w gazecie  Weronika Dejneka, dyrektor Biura Produktów Indywidualnych w PZU Życie,  produkt ten oferowany jako gotowa strategia inwestycyjna jest również ubezpieczeniem  na życie i dożycie, czyli  gwarantuje  wypłatę  przez PZU Życie określonej w polisie sumy ubezpieczenia,  zarówno w razie śmierci osoby ubezpieczonej, jak i dożycia przez nią do końca trzyletniego okresu odpowiedzialności towarzystwa. Umowa może być zawarta przez osobę między 18. a 69. rokiem życia - twierdzi  dziennik. Klienci mają dwie możliwości osiągnięcia zysku. I tak, jeżeli  "w trakcie inwestycji WIG20 w chwili zamknięcia notowań ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 140 proc. wartości tego indeksu z 7 listopada 2012 r., klienci otrzymają bonus równy iloczynowi wzrostu wartości indeksu od początku trwania inwestycji i współczynnika udziału w zysku" - pisze gazeta. "Jeżeli natomiast w którymkolwiek dniu wartość WIG20 na zamknięciu będzie wyższa bądź równa 140 proc. tego indeksu z 7 listopada, klienci otrzymają premię równą iloczynowi kuponu w wysokości 10 proc. i współczynnika udziału w zysku".
Składka minimalna wynosi  5 tys. zł, ale   osoby powyżej 70. roku życia muszą wpłacić  minimum 20 tys. zł. Oferujący produkt nie pobiera opłaty wstępnej - dodaje "Rz".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT