Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA już sprzedaje polisy

Pocztowe TUnŻ  rozpoczyna sprzedaż polis.  Pierwsze -  ubezpieczenia grupowe dla ok 80 tys. pracowników grupy Poczty Polskiej i ich rodzin  - ma wystawić  w kwietniu br. Jak podaje "Puls Biznesu"(Nr  z  02.04.2015 r.), ubezpieczyciel zamierza w dalszej kolejności  wprowadzić  do swojej oferty  produkty bancassurance dla klientów Banku Pocztowego  oraz  indywidualne ubezpieczenia ochronne dla klientów grupy. Zdaniem  Artura Olecha, prezesa  towarzystwa, wejście  w życie z początkiem kwietnia 2015 r. pakietu regulacji KNF, które "przewracają do góry nogami świat ubezpieczeń życiowych",  jest  szansą  dla Pocztowego TUnŻ,  rynkowego debiutanta, albowiem  może on  już na starcie działać zgodnie z nowymi regułami - pisze dziennik. A Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej odpowiedzialny w firmie  za sprzedaż i marketing twierdzi w gazecie, iż na polskim  rynku jest  mnóstwo różnych ubezpieczeń na rynku, ale" większość z nich nie uwzględnia specyfiki zawodów w Poczcie (...) Dlatego pierwsze produkty w ramach ubezpieczeń życiowych zbudowaliśmy dla naszych pracowników i ich rodzin". Wojtas podkreśla, iż "zbudowanie silnych ubezpieczeń na życie wpłynie na zwiększenie wartości grupy Poczty Polskiej. Chcemy dołączyć do grona największych sprzedawców ubezpieczeń na polskim rynku"
Towarzystwo zapowiada, że jego  oferta - prosta i przystępna cenowo - będzie sprzedawana przy wykorzystaniu wszystkich kanałów dystrybucji grupy Poczty, tj. z wykorzystaniem placówek pocztowych i listonoszy (największej sieci dystrybucyjnej w kraju; 8,5 tys. pracowników przeszkolonych na agentów)".  Firma ma osiągnąć  rentowność za trzy lata.

MetLife wskoczyło  na podium

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (TUnŻiR)  na koniec 2014 r. odnotowało przypis składki brutto w wysokości 2,1 mld zł, a więc o  6,3 proc. więcej  w porównaniu z 2013 r.  przy spadku przypisu składki dla całego rynku o ponad 8 proc. - donosi "Prnews.pl" (www.prnews.pl  z 07.04.2015 r.). Ubezpieczyciel wypracował w ub.r.  zysk netto MetLife TUnŻiR S.A na poziomie 351 mln zł. Pod względem przypisu składki jak i zysku, spółka  zajmuje obecnie 3. pozycję na rynku ubezpieczeń na życie, awansując z 6. miejsca, które zajmowała  w 2013 r. - informuje portal, powołując się na Łukasza Kalinowskiego, prezes Zarządu i Dyrektora Generalnego MetLife TUnŻiR S.A.. Towarzystwo, które przeszło rebranding i od  2014 r. posługuje się marką MetLife,  jesienią ub.r.  rozpoczęło  kampanię  reklamową   pod hasłem "Rozwijamy się dla Ciebie od ponad 145 lat". "Prnews.pl" tłumaczy, iż celem kampanii jest "zbudowanie świadomości marki oraz przedstawienie wizerunku MetLife jako wiodącej, globalnej firmy oferującej ubezpieczenia, emerytury i inwestycje".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT