Podatkowa ulga zdrowotna zmniejszy zainteresowanie abonamentami medycznymi

Ostatni okres był szczególnie dobry dla placówek oferujących opiekę medyczną w ramach pracowniczych abonamentów. Roczne tempo wzrostu sprzedaży usług tego typu wynosiło blisko 30 proc. - informuje "Gazeta Prawna" (Nr z 04.08.2009 r.). Pracownicze programy zdrowotne  traktowane były bowiem przez pracowników jako dodatkowy bonus, wynikający z zatrudnienia w konkretnej firmie. Wpływały one  na zwiększenie  motywacji do pracy  oraz lojalności pracowników  wobec zatrudniającego. 
Andrzej Jacaszek, dyrektor zarządzający ICAN Institute, zajmującego się szkoleniami oraz wprowadzeniem programów rozwojowych dla przedsiębiorstw  powiedział dziennikowi, że firmy abonamentowe, promujące profilaktykę i  zdrowotny tryb życia,  dają również gwarancję szybkiej dostępności do usług medycznych. To z kolei wpływa na zmniejszenie kosztów leczenia oraz skrócenie czasu nieobecności pracownika w firmie.
W opinii  "Prawnej", jednak już wkrótce może skończyć się dobra passa firm sprzedających  abonamenty medyczne. Dlaczego ? Zdaniem "GP", planowana przez resort zdrowia podatkowa  ulga zdrowotna  dla osób, które wykupią dobrowolne komercyjne ubezpieczenie zdrowotne może spowodować mniejsze zainteresowanie tymi produktami.
 Pomysł Ministerstwa Zdrowia szczególnie podoba się towarzystwom ubezpieczeniowym. Pozwala liczyć na większe zyski i zwiększenie  popularności dobrowolnych zdrowotnych polis ubezpieczeniowych.

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl

Nowe ubezpieczenie na życie i zdrowie od Generali

Generali wprowadziło nowy produkt ubezpieczeń na życie i zdrowie dla klientów indywidualnych, obejmujący zakresem  ryzyko śmierci oraz poniesienie przez ubezpieczonego kosztów ambulatoryjnych świadczeń medycznych - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 03.08.2009 r.). Nowe ubezpieczenie zapewnia między innymi konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne, rehabilitację oraz refundację kosztów zakupu leków. Polisa zawierana jest na rok z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Według "GU",  zakres świadczeń medycznych jest uzależniony od wybranego wariantu pakietu ambulatoryjnego,  wskazanego w polisie (standard, medium, maximum) . Jest to pierwsze ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, w przypadku którego składka nie jest uzależniona od płci i od wieku.  Ochroną jest objęty ubezpieczony, współmałżonek lub partner oraz  dzieci do lat 18. Z usługi mogą również korzystać kobiety w ciąży. Do ubezpieczenia może przystąpić każdy, kto nie ukończył 65 lat, podpisał wniosek o zawarcie umowy oraz wypełnił ankietę medyczną.
Produkt,  dostępny już od 56 zł  gwarantuje dowolność w wyborze placówek medycznych i lekarzy, z usług, których chciałby korzystać ubezpieczony. Wartością dodaną do ubezpieczenia jest dostęp do infolinii medycznej, działającej w systemie całodobowym przez 365 dni w roku. Za pośrednictwem infolinii klient może umówić się na konsultację lekarską, badania diagnostyczne czy laboratoryjne, bądź zamówić wizytę domową w jednej z rekomendowanych placówek medycznych. Dodatkowo klienci mogą skonsultować się z infolinią w sprawie zakresu ubezpieczenia, placówek medycznych, w których można zrealizować świadczenia medyczne, a także skorzystać z pomocy w razie wystąpienia problemów zdrowotnych, uzyskać połączenie telefoniczne z lekarzem oraz otrzymać informacje dotyczące diet, leków, przebiegu ciąży, zabiegów i badań medycznych oraz grup wsparcia.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT