Polacy mało zainteresowani długoterminowym ubezpieczaniem się i oszczędzaniem

Podstawową przyczyną niewykorzystania  ubezpieczeń jako formy regularnego oszczędzania jest  bardzo niska świadomość ubezpieczeniowa, brak wiedzy i nikłe zainteresowanie rynkiem ubezpieczeń. Ponad połowa Polaków wydaje wszystkie swoje środki na bieżące potrzeby, a zaledwie 6 proc. regularnie odkłada pieniądze. Tymczasem gromadzenie dodatkowych środków na przyszłość staje się koniecznością - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 03.02.2010 r.).  Z   przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy badania „Postawy Polaków wobec oszczędzania” wynika, że  Polacy w większości nie odczuli negatywnych skutków obecnej sytuacji gospodarczej (52 proc.).
Polacy tłumaczą nieoszczędzanie brakiem pieniędzy. W opinii ekspertów, taki stan rzeczy jest spowodowany  brakiem świadomości i wiedzy na temat oszczędzania długoterminowego, inwestowania i ubezpieczania się oraz brakiem zainteresowania tą tematyką.  Zdaniem Rafała Grodzickiego, wiceprezesa zarządu PZU Życie - pisze "GU" -  instytucje finansowe powinny nasilić działania edukacyjne wyzwalające w ludziach potrzebę myślenia o przyszłości i ubezpieczania się. Tym bardziej, że obecnie produkty ubezpieczeniowe mają zupełnie inny charakter niż kilka lat temu. Grodzicki podkreśla, że  nowoczesne produkty ubezpieczeniowe to już nie tylko „prosta ochrona” i „opłata”, dzięki której w przypadku nieszczęścia wypłacane jest odszkodowanie. Ubezpieczenie może oznaczać nie tylko pasywną ochronę, ale i aktywne pomnażanie kapitału. W jego opinii, towarzystwa ubezpieczeń muszą przełamywać podwójną barierę klientów "tę związaną z nierozumieniem ubezpieczeń i drugą, związaną z niechęcią do oszczędzania".

Nowy "Smak zysku" z Warty Życie

Życiowa Warta oferuje "Smak Zysku",  nowy 3,5-letni program inwestycyjny ze składką jednorazową w formie polisy na życie z funduszem kapitałowym, dostępny w Kredyt Banku.  Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1 tys. zł.
Według  "Gazety Ubezpieczeniowej" (www.gu.com.pl z 03.02.2010 r.), w tym produkcie zysk z inwestycji z ochroną kapitału może wynieść nawet 70 proc. Dodatkowo klienci mogą ulokować oszczędności na trzymiesięcznej lokacie oprocentowanej aż na 6,5 proc. w skali roku.  Na koniec okresu ubezpieczenia klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o wypracowany zysk (po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych). Wysokość zysku uzależniona będzie od zachowania się koszyka 6 surowców rolnych tj. kawa, kakao, kukurydza, soja, pszenica i cukier.
Przez cały okres umowy klient objęty jest też ochroną ubezpieczeniową zdrowia i życia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego, w tym także w wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w wyniku wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia równe jest wartości środków zgromadzonych w funduszu powiększonych nawet o 25 proc. wpłaconej składki.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT