Polacy nadal niechętnie się ubezpieczają

Polak raczej utonie, niż zdecyduje się na kupno  chroniącej  go  od  tego ryzyka polisy - twierdzi "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 05.08.2013 r.). Według portalu, o takim podejściu do ryzyka doskonale wiedzą ubezpieczyciele. "Skoro klienci nie dostrzegają potrzeby ubezpieczenia się, a polisy zabezpieczające przed wieloma zdarzeniami losowymi są nieobowiązkowe, w rezultacie bardzo trudno powiększać sprzedaż produktów z tego segmentu" - pisze "www.bankier.pl".  I tak, tylko co dziesiąty ankietowany Polak "odczuwa potrzebę ubezpieczania się na wypadek kontaktu z jadowitym zwierzęciem, a co piąty na wypadek zatrucia pokarmowego, porażenia piorunem czy utonięcia". Najchętniej ubezpieczamy się od wypadków drogowych,  ponieważ polisa komunikacyjna OC jest obowiązkowa.
Tymczasem -  podaje GUS -  rocznie w Polsce ginie  w wyniku porażenia piorunem przeciętnie około 6 osób, w następstwie ukąszenia przez jadowite zwierzęta – około 10 osób, a w wyniku katastrof kolejowych 23 osoby. Z kolei "wypadki samochodowe są przyczyną blisko 4600 zgonów rocznie, natomiast w wyniku utonięć ginie niemal 900 osób rocznie".  Tylko w pierwszym półroczu tego roku w wyniku wypadków drogowych zginęło 1331 osób, a od maja utonęło ponad 300 osób".
Badanie CBOS „Postawy Polaków wobec niecodziennych zdarzeń losowych” potwierdza - zauważa  "www.bankier.pl", że im bardziej obawiamy się wystąpienia określonego zdarzenia, tym częściej odczuwamy potrzebę ubezpieczenia siebie i rodziny. I tak, najczęściej dostrzegamy potrzebę ubezpieczenia się od wypadków samochodowych (76 proc.) oraz pożarów (61 proc.), na okoliczność porażenia prądem (33 proc.) oraz wypadków kolejowych (29 proc.). Zdecydowanie rzadziej dostrzegamy potrzebę ubezpieczenia rodziny na wypadek utonięcia (26 proc.), porażenia piorunem (24 proc.), zatrucia pokarmowego (22 proc.) czy   zabójstwa (22 proc.). Zdaniem "Bankier.pl", tylko 11 proc. ankietowanych  odczuwa potrzebę ubezpieczenia się na wypadek kontaktu z jadowitym zwierzęciem.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT