Polacy ubezpieczą życie za granicą ?

Jeszcze w tym roku Komisja Europejska zapozna się z regulacjami prawnymi,  dotyczącymi sektora ubezpieczeniowego i zaproponuje odpowiednie rozwiązania prawne, m.in. w sprawie ujednolicenia gwarancji dotyczących polis na życie –  donosi „Parkiet” (Nr z 02.04.2009 r.), powołując się na wypowiedź  Ines Alpert z wydziału Komisji Europejskiej do spraw rynku usług ubezpieczeniowych i emerytalnych. Zdaniem dziennika, w przypadku ujednolicenia systemów gwarancji, Komisja Europejska być może uratowałaby towarzystwa mające siedzibę w Polsce przed odpływem klientów do konkurencyjnych firm, zlokalizowanych poza granicami naszego kraju. Z  usług tychże  ubezpieczycieli  Polacy mogą korzystać z racji członkostwa w UE. I chociaż z tej możliwości korzysta obecnie niewiele osób  - twierdzi  Paweł Ziemba, prezes zarządu Skandii Życie Towarzystwa Ubezpieczeń - to  w przyszłości sytuacja może ulec zmianie. A  do skorzystania z zagranicznej oferty mogą zachęcić właśnie odmienne warunki gwarancji dla polis życiowych, które  często są zdecydowanie lepsze niż w Polsce. Jednak na  razie przeszkadzają temu  m.in. bariery językowe czy - jak podkreśla gazeta -  nieznajomość prawa kraju, z którego wywodzi się firma oferująca polisy na życie

Uniwersum-Życie stawia na ubezpieczenia grupowe, przede wszystkim szkolne

Według Agnieszki Senkowskiej, prezes zarządu Uniwersum-Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA , spółka do  połowy 2009 r.  zostanie dokapitalizowane przez właścicieli  kwotą 4,4 mln zł – informuje  „Parkiet” (Nr z 01.04.2009 r.). Dziennik zauważa, że  byłby to już drugi zastrzyk kapitałowy dla tego ubezpieczyciela w tym roku, gdyż na  początku  2009 r. Uniwersum-Życie otrzymało 0,8 mln zł. Zdaniem gazety, dokapitalizowanie spółki było niezbędne ze względu na poniesioną w 2008 r. przez ubezpieczyciela stratę blisko 0,7 mln zł; w 2007 r. towarzystwo zarobiło  około  1 mln zł. Ponadto, w związku z poszerzeniem oferty Uniwersum-Życie o ubezpieczenia szkolne,  ubezpieczyciel musiał zawiązać rezerwę w wysokości 1 mln zł. Jak tłumaczy prezes Senkowska, gdyby nie to, zysk towarzystwa za ub.r. wyniósłby około  300 tys. zł. Zdaniem szefowej Uniwersum-Życie,  spółka dopiero w 2011 r.  będzie  ponownie przynosiła  zyski, gdyż jej właściciele nadal  chcą rozwijać ten biznes.
Towarzystwo planuje, że przypis składki w 2009 r. osiągnie poziom z 2008 r. czyli 3,6 mln zł, ale już w 2010 r. spółka ma zebrać 6 mln zł, a w 2011 r. ponad 10 mln zł. Ubezpieczyciel zamierza przede wszystkim rozwijać się w segmencie ubezpieczeń szkolnych i grupowych na życie.  Uniwersum-Życie niedawno nawiązało współpracę z pięcioma bankami spółdzielczymi i za ich pośrednictwem oferuje ubezpieczenia finansowe. Do końca 2011 r. podwojeniu (z pięciu do dziesięciu) ma ulec również liczba biur sprzedaży.
Akcjonariuszami Uniwersum-Życie TU SA są: AICE Polska ( 90 proc. akcji ) i Auto Plan (10 proc. akcji).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT