Polak przeznacza na ubezpieczenie średnio 317 euro rocznie

Polska chociaż jest największym w regionie rynkiem ubezpieczeniowym, nie jest jednak liderem w rocznych wydatkach obywateli na ochronę ubezpieczeniową – wynika z  raportu Intelace Research, który omawia „Dziennik WSJ Polska” (Nr z 0.30.06.2008 r.). Według gazety,  ubiegłoroczna średnia kwota za jaką obywatel naszego kraju ubezpieczył siebie i swoją rodzinę wyniosła 317 euro. Wyżej znaleźli się Czesi – 482 euro, oraz Węgrzy – 354 euro. Pierwsze miejsce zajęli Słoweńcy ze średnią kwotą w wysokości 940 euro. Jeszcze większa przepaść dzieli nas od krajów Europy Zachodniej. Brytyjczyk  wydaje rocznie na ubezpieczenia 5,5 tys. euro, Niemiec – niemal 2 tys., natomiast Włoch – 1,9 tys. euro.
 Eksperci szacują, że w ciągu dwóch lat Polacy mogą jednak zająć trzecią pozycję wśród krajów tzw. nowej Unii w kategorii wydatków na polisy ubezpieczeniowe.
Zdaniem . Andrzeja Maciążka, dyrektora biura zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, dzięki wzrostowi gospodarczemu rynek ubezpieczeń rozwija się w Polsce znacznie szybciej  niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.. Według danych PIU i badań Intelace Research w ciągu ostatniego roku w Polsce składka na osobę wzrosła o prawie 26 proc., w Czechach o 16,7 proc., natomiast na Węgrzech o 13,4 proc.

PZU Życie sprzeda obligacje za około 1 mld zł
 
PZU Życie wypłaci  12 czerwca br. największą dywidendę w historii polskich ubezpieczeń - w wysokości blisko 2,2 mld zł -– podaje „Parkiet”(Nr z 03.06.2008 r.). W opinii Michała Witkowskiego, rzecznika prasowego  grupy, wypłata dywidendy nie będzie miała zasadniczego wpływu na zmianę struktury aktywów grupy PZU. Towarzystwo przyjęło bowiem ostrożny model zarządzania aktywami i  znaczna ich część ulokowana jest w bezpiecznych i jednocześnie najbardziej płynnych instrumentach finansowych .Według gazety, PZU Życie będzie musiało uzyskać środki na dywidendę poprzez sprzedaż np. akcji, obligacji lub lokat, w których ulokowane były kapitały własne towarzystwa, ponieważ zysk ubezpieczyciela jest „papierowy”. Zaś o tym, z których lokat wypłacić środki i które obligacje sprzedać, zdecyduje Komisja Zarządzania Aktywami i Pasywami – twierdzi Witkowski. Ubezpieczyciel może sprzedać obligacje za około 1 mld zł. A upłynnienie papierów skarbowych o takiej wartości w ciągu kilku dni nie będzie żadnym problemem – pisze gazeta, powołując się na opinię  Marka Stypułkowskiego  z Raiffeisen Banku. Na koniec 2007 r. zysk netto PZU Życie SA wyniósł 2 177,3 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT