Polisa Allianz dla menedżerów

Allianz Rodzina Prestige - nowy produkt grupowego ubezpieczenia na życie wprowadzony przez  Allianz - jest dedykowany osobom na wysokich stanowiskach: członkom zarządu i kadrze menedżerskiej oraz właścicielom małych i średnich firm - informuje "Prnews"(www.prnews.pl z 20.11.2012 r.). Według portalu,  umowa ubezpieczenia może być zawarta dla minimum 5-osobowej kadry menedżerskiej lub też  dla mniejszej ilości menadżerów, "jeśli w danej firmie pozostali pracownicy skorzystają ze standardowego ubezpieczenia grupowego na życie (Allianz Rodzina) lub ubezpieczenia zdrowotnego (Allianz Opieka Zdrowotna)". Przy tym towarzystwo  oferuje wysokie sumy ubezpieczenia - od 100 tys. zł. Jednocześnie grupowa forma ubezpieczenia oznacza składkę niższą, niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. Składka kalkulowana jest indywidualnie, w zależności od wieku i stanu zdrowia (maksymalny  wiek "wejścia do ubezpieczenia"  to 69 lat, a maksymalny wiek ochrony ubezpieczeniowej - 70 lat). Do umowy dołączony jest pakiet usług assistance.

Generali  Życie  – wysoki wzrost  w segmencie produktów ze składką regularną


Mimo negatywnych zjawisk natury makro-ekonomicznej Generali Życie T.U. S.A. od początku 2012 r. .na koniec września 2012 r.  odnotowała  8 proc.  wzrost przypisu składki. Osiągnęła ona  poziom  733,6 mln zł wobec 679,7 mln zł przed rokiem - podaje  "Prnews"(www.prnews.pl z 20.11.2012 r.). W opinii portalu, towarzystwo  szczególnie dobre rezultaty wypracowało w segmencie produktów ze składką regularną -  475,3 mln zł (wzrost w tym obszarze wyniósł 15,5 proc. ). Ponadto - pisze www.prnews.pl - firma odnotowała  wysoki poziom sprzedaży polis indywidualnych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) oraz pracowniczych programów emerytalnych (PPE) oraz ponad 17 proc. wzrost sprzedaży w bancassurance. Zdaniem "Prnews.pl", jest to  efektem stałego zacieśniania współpracy firmy z partnerami bankowymi. I tak, przypis składki brutto w segmencie produktów ze składką jednorazową wyniósł na koniec września br. 258,3 mln zł, wobec 268,3 mln zł rok wcześniej. Jest to rezultatem dwóch czynników - zauważa portal -  a więc zmienności na rynkach giełdowych (niższe zainteresowanie klientów produktami inwestycyjnymi ze składką jednorazową) oraz efektem  samej strategii Generali, która zakłada koncentrację na segmencie produktów ze składką regularną.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT