Polisa dla seniora

Najwięcej uwagi seniorom poświęcają ubezpieczyciele – twierdzi „Rzeczpospolita”(Nr z 07.04.2008 r.). Jednym z produktów ubezpieczeniowych,  najczęściej kupowanych przez osoby wchodzące w wiek emerytalny   krajach wysoko rozwiniętych jest gwarantowana renta kapitałowa. Według dziennika, można spodziewać się, że te wzorce przyjmą się i w naszym kraju. Gazeta pisze,  że aktualnie renta znajduje się w propozycji produktowej m.in. CU Życie oraz Warty.  Popularnością wśród klientów po pięćdziesiątce cieszą się również ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym, szczególnie ze składką jednorazową. W opinii „Rzeczpospolitej”,  osoby w wieku  „50+” często są w posiadaniu istotnych oszczędności, które chcą ulokować na pozostałe  im do emerytury  kilka  czy  kilkanaście lat.  Na przykład  Generali Życie  ma w ofercie specjalną polisę adresowaną właśnie do tej grupy klientów. Towarzystwo to  osobom między 50. a 75. rokiem życia, bez względu na stan ich zdrowia, proponuje zaś  ubezpieczenie na życie Lew Senior. Produkt ten – zauważa gazeta - ma uproszczoną procedurą przystąpienia do ubezpieczenia, m.in.  nie ma obowiązku wykonywania badań medycznych. „Lew Senior” jest produktem korzystnym finansowo, nie tylko ze względu na przystępną cenę  ale także z uwagi na to, że świadczenia z tego ubezpieczenia zwolnione są od podatku spadkowego, dochodowego i tzw. podatku Belki.
Ubezpieczony sam decyduje w dowolnym okresie trwania ubezpieczenia, kto otrzyma zgromadzone przez niego pieniądze – podkreśla dziennik.

ILU Global Profit – kolejny produkt strukturyzowany z ING TU Życie SA

ING Bank Śląski we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie rozpoczął subskrypcję Inwestycyjnej Lokaty Ubezpieczeniowej GLOBAL PROFIT -  podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  07.04.2008 r. Produkt  ten gwarantuje pełne bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału, a jednocześnie daje możliwość osiągania zysków wynikających z trendów panujących na światowych rynkach, również w okresach dekoniunktury.  Albowiem ILU Global Profit to kolejny oferowany przez ING produkt strukturyzowany, którego strategia inwestycyjna oparta jest na modelu matematycznym ( zdobył nagrodę Nobla  -Markowitz’s Efficient Frontier Theory), umożliwiającym zarabianie zarówno na wzroście – łącznie z wykorzystaniem dźwigni finansowej - jak i na spadkach poszczególnych rynków.  Jest to produkt mocno zdywersyfikowany zarówno pod względem geograficznym (Europa, USA, Japonia, rynki wschodzące), jak i sektorowym (akcje, obligacje, nieruchomości, surowce naturalne, waluty). Dodatkowo, strategia inwestycyjna zapewnia aktywną alokację pomiędzy poszczególnymi rynkami, w zależności od aktualnie panującej na nich koniunktury. A  dzięki możliwości zawarcia zarówno krótkich, jak i długich pozycji na poszczególnych aktywach umożliwia generowanie zysków również przy wykorzystaniu trendów spadkowych – pisze „Ubezpieczeniowa” .
Minimalna kwota, jaką można zainwestować to 3000 zł. Produkt ma charakter średnioterminowy – okres inwestycji to 36 miesięcy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT