Polisa do kredytu obniży marżę

Banki  w zamian za niskie marże i prowizje kredytu hipotecznego  żądają różnego rodzaju ubezpieczeń - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 11.01.2012 r.). Na przykład BGŻ do kredytu oferuje pakiet ubezpieczeń Aviva, który zawiera ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz ubezpieczenie od utraty pracy. W ramach jednej opłaty ochroną są objęci wszyscy kredytobiorcy. Z kolei w banku BPH  warunkiem uzyskania marży na poziomie 1 proc. jest posiadanie w tymże banku przez co najmniej jednego kredytobiorcę konta osobistego oraz zapewnienie wpływów na rachunek, a także przystąpienie do programu „Inwestor" (ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym). I tak - podaje gazeta - jeśli w podstawowej opcji  prowizja doliczana do kredytu  wynosi 2,9 proc. jego kwoty, to w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia na życie prowizja może zostać obniżona do 0 proc. Przy tym "składka za pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej wynosi 0,7 proc. kwoty kredytu"; w  ubezpieczeniu od utraty stałego źródła dochodu  składka za dwuletni okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi 2,2 proc. kwoty kredytu.   Z kolei w  Banku  Pocztowym  możliwy jest kredyt z marżą 1,25 p.p. i prowizją 0 proc. , gdy do powyższych produktów kredytobiorca dokupi pakiet ubezpieczeń - wylicza dziennik.

Open Life chce na podium


Open Life w ciągu 5 miesięcy swojej  działalności zebrał już  600 mln zł składki, a w ciągu roku towarzystwo  zamierza zebrać 900 mln zł - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 10.01.2012 r.), powołując się na Krzysztofa Spyrę, szefa Open Finance. Ma to dać ubezpieczycielowi w ciągu roku miejsce w pierwszej dziesiątce największych ubezpieczycieli życiowych. Spółka chce w ciągu 5 lat  trafić  na podium, do pierwszej trójki firm sprzedających polisy na życie. Natomiast Krzysztof Rosiński, szef rady nadzorczej Open Life, zapowiada - pisze gazeta-  że firma zakończy   2011 rok dodatnim wynikiem finansowym. Towarzystwo musi być jednak dokapitalizowane.
Zdaniem "PB", kapitał firmie ma zapewnić TU Europa, dzięki  zakupowi  większościowego pakietu akcji w Europie przez Talanx i Meiji Yasuda. Krzysztof Spyra z Open Finance powiedział dziennikowi, iż wskutek takiej transakcji Open Life będzie miało zapewniony lepszy rating kredytowy i zaplecze finansowe. "Puls Biznesu" twierdzi za Jackiem  Podobą, prezesem  Europy, iż ubezpieczyciel ma już  konkretny plan dokapitalizowania Open Life.

Składki na KRUS od uprawianego areału

Resort rolnictwa chce wprowadzić  od lutego 2012 r. jednolite zasady do ustalania wysokości składek zdrowotnych. Z projektu ustawy o KRUS, skierowanego do Sejmu, rolnicy będą płacić składki zdrowotne nie tylko od posiadanych gruntów rolnych, ale także od  tych uprawianych na podstawie dzierżawy. Podstawą będzie hektar przeliczeniowy będący obecnie podstawą do ustalenia wysokości podatku gruntowego - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 10.01.2012 r.). Zdaniem Małgorzaty Książyk, rzecznika prasowego  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, resort chce, aby  rolnicy płacili składki zdrowotne za faktycznie użytkowane grunty.  Prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz, ekspert w dziedzinie rolnictwa i obszarów wiejskich z SGH powiedziała gazecie, iż "na nowym sposobie ustalania wysokości składek zdrowotnych stracą rolnicy z terenów zachodniej i północnej Polski, którzy posiadają gospodarstwa rolne powyżej 50 hektarów składające się przeważnie z gruntów pierwszej lub drugiej klasy. Natomiast zyskają posiadający grunty piątej lub szóstej klasy, bo te gospodarstwa przynoszą niewielki przychód".
Jednak - podkreśla "DGP" - KRUS może mieć problem z ustaleniem faktycznej wysokości składek. Dlaczego? Część gruntów rolnych jest w Polsce dzierżawionych, a brak jest danych, ile jest takich umów, ponieważ  przeważnie są to umowy ustne, w żaden sposób nieudokumentowane - pisze gazeta. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, unijne dopłaty wypłacono za około 14 mln ha,  zaś według GUS rolnicy prowadzą działalność na prawie 16 z 18 mln ha.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT