Polisa do kredytu to tylko gadżet ?

Przy ubezpieczeniach przykredytowych w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia wiele jest zapisów, które wykluczają wypłatę odszkodowania  - twierdzi w „Gazecie Wyborczej” (Nr z 26.08.2008 r.) Piotr Schramm z kancelarii Gessel. Ubezpieczyciele zabezpieczają się między innymi przed najczęstszymi, ciężkimi chorobami. Dziennik na przykład opisuje przypadek osoby, która dwa lata temu wzięła kredyt hipoteczny i  musiała kupić polisę na wypadek zdarzeń losowych. Tymczasem rok temu wykryto u niej raka płuc, obecnie nie pracuje, a  ubezpieczyciel odmówił spłaty rat kredytu , ponieważ polisa obejmowała jedynie "zgon, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy oraz czasową niezdolność do pracy spowodowaną leczeniem szpitalnym następstw.
„GW” pisze, iż w Polsce kredyt hipoteczny ma już ponad milion osób. W większości banków jest on połączony z obowiązkowym ubezpieczeniem..  Tymczasem eksperci tłumaczą i przestrzegają, ze produkty te maja charakter gadżetów, a firmy ubezpieczeniowe  zyskują na tym, że ich klienci nie mają siły dochodzić swoich praw w sądzie...W opinii Łukasza Dajnowicza z KNF,  nadzór w tej sprawie nie może interweniować, póki ubezpieczyciele nie łamią prawa. A ubezpieczyciele twierdzą, że przecież klienci wiedzą, co podpisują. Dodają, że można wybrać droższą polisę dającą pełną ochronę. Ale bankowcy nie informują o tym klientów.
W opinii  Krystyny Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych, taka taktyka ubezpieczycieli  nie jest sprzeczna z prawem . „Firmy ubezpieczeniowe nie muszą walczyć o klientów, bo i tak mają dużo chętnych. Dlatego stawiają na pięknych, młodych i zdrowych, ale kiedyś będzie musiało się to zmienić” – uważa dyr. Krawczyk. Gazeta pisze, że  klienci firm ubezpieczeniowych powinni się kierować nie ładną reklamą, ale konkretnie pytać przed podpisaniem umowy, czy obejmuje ona choroby nowotworowe, choroby układu krążenia itp.

Kiedy  świadczenia z polisy nie są opodatkowane ?

W opinii Pauliny Dziewulskiej,  starszego  konsultanta ds. outsourcingu w FPA Group, świadczenia z polisy ubezpieczeniowej,  wypłacone spadkobiercom na podstawie dziedziczenia, a . otrzymane przez osoby z I grupy podatkowej, z wyłączeniem zięcia, synowej i teściów, są zwolnione z podatku od spadków i darowizn – informuje „Gazeta Prawna”(Nr  z 25.08.2008 r.). Zdaniem dziennika,   jednak należy pamiętać, że w przypadku nabycia świadczenia z polisy ubezpieczeniowej na drodze dziedziczenia opodatkowaniu podatkiem od spadków darowizn podlega świadczenie otrzymane przez wskazane wcześniej osoby z grupy I oraz osoby grupy II i III.

Ubezpieczyciele odrabiają straty z lokat na ...bancassurance

Dla posiadaczy tzw. polis inwestycyjnych nadeszły ciężkie czasy. Spadły  przychody  z lokat towarzystw życiowych. Ubezpieczyciele    odnotowali jedynie symboliczne  zyski  - około 1-2,5 proc.  z polis opartych na funduszach gwarantowanych i obligacjach – podaje „Dziennik. WSJ Polska" (Nr z  25.08.2008 r.). Jednak w opinii gazety, słabsze wyniki z lokat nie wydają się jednak bardzo problematyczne dla ubezpieczycieli. Na przykład  Aegon, którego przychód z lokat sięgał przed rokiem prawie 800 mln zł, a teraz zaledwie 35 mln zł, odnotował prawie dwukrotnie wyższy zysk. Marcin Zwara, wiceprezes Aegonu powiedział dziennikowi, że straty z lokat to konsekwencja rodzaju prowadzonego biznesu, w którym portfel to głównie ubezpieczenia na życie związane z funduszem kapitałowym. Wiele firm postawiło teraz wiec na inne produkty - ubezpieczyciele życiowi coraz częściej wchodzą w bancassurance. PZU Życie dzięki nowym umowom z bankami zwiększył składkę z polis bankowych z 430 mln zł do ponad 4 mld zł. Podobnie  - pisze gazeta - zrobiła Warta Życie, która we  współpracy z Kredyt Bankiem z samego bancassurance uzyskała ponad 830 mln zł i wyrosła na jedną z największych spółek życiowych w kraju.

Chociaż składka wyższa, spadek  zysków

Przypis składki brutto ubezpieczycieli życiowych  wypracowany w  I półroczu 2008 r. może wynieść nawet 18 mld zł – informuje „Dziennik. WSJ Polska" (Nr z  26.08.2008 r.). Gazeta zauważa, że jest to wzrost o prawie połowę większy w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. I tak,  największy wzrost, bo aż dwukrotny, odnotował we wskazanym okresie PZU Życie, który zebrał prawie 7,3 mld zł składki. Natomiast cały sektor  życiowy -  pomijając PZU Życie – osiągnął  20 proc.  wzrostu – podkreśla dziennik. I dodaje, że  wypracowane  wyniki są zasługą przede wszystkim produktów sprzedawanych za pośrednictwem banków. Jednak – w opinii gazety – za wzrostem przypisu towarzystw życiowych nie idą  rzeczywiste zyski ubezpieczycieli, które były w minionym półroczu przeważnie gorsze niż w poprzednich okresach.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT