Polisa medyczna Cardif w ofercie Orange

Ubezpieczenie medyczne dla klientów jednej z największych firm telekomunikacyjnych - PTK Centertel Sp. z o.o. - operatora sieci Orange wprowadził do swojej oferty Cardif Assurances Risques Divers, oddział w Polsce. Produkt przygotowany   przy współpracy z Grupą LUX MED - pisze "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 06.07.2012 r.) - zapewnia szeroki dostęp do prywatnej opieki medycznej w placówkach  LUX MED-u  na terenie całego kraju. Jak podaje portal, ubezpieczenie medyczne Cardif uprawnia do korzystania z licznych konsultacji lekarskich,  specjalistycznych testów oraz diagnostyki ogólnej. Klienci mają przy tym  możliwość objęcia ubezpieczeniem również swoich bliskich - twierdzi "Prnews.pl".

Analizy Online: UFK w większości wypadków zbudowane podobnie

Każdy z ubezpieczeniowych  funduszy  kapitałowych daje klientom  inne możliwości inwestycyjne, ale sam "rdzeń" produktu w większości przypadków jest podobny – twierdzi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 06.07.2012 r.), powołując się na  ekspertów  firmy Analizy Online. UFK różni  chociażby możliwość dokonywania wpłat. Programy dzielą się  więc na te ze składką jednorazową, w których wpłacamy odpowiednią kwotę na początku inwestycji oraz na programy ze składką regularną, które zdominowały  rynek. Jak podkreśla "GU",   każdy program z regularną składką opiera się na dwóch kontach lub rachunkach ( konta podstawowego - rachunek wiodący, do którego zasilania inwestor jest zobowiązany -  i dodatkowego). Przy czym  zaprzestanie wpłat na konto podstawowe powoduje rozwiązanie całej umowy, a to wiąże się z niewypełnieniem jej warunków i najczęściej pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłat karnych - ostrzega "Ubezpieczeniowa". Najczęściej przerwa  wpłaty w pierwszych 2 latach trwania umowy skutkuje  zwrotem środków  w wysokości zaledwie 2-10 proc.  wpłaconych pieniędzy.
Wszystkie programy oferowane przez ubezpieczycieli składają się z dwóch części: ubezpieczeniowej oraz inwestycyjnej. W większości z nich, ubezpieczenie jest minimalne i jego kwota nierzadko wynosi zaledwie 100 złotych. UFK mają  rozbudowany system opłat. Część z nich pobierana jest jako procent od wartości wpłat albo wartości aktywów, inne natomiast jako stała kwota. Najczęściej spotykane rodzaje opłat to: opłata za zarządzanie (pobierana jako procent aktywów), opłata administracyjna (przeważnie jako stała wartość) oraz opłata manipulacyjna (pobierana jako procent od wpłaconej kwoty na konto podstawowe lub dodatkowe). Na początku trwania umowy najbardziej na wynik polisy wpływają opłaty stałe, po kilku latach wpłat najbardziej „obciążają” te za zarządzanie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT