Polisolokaty i "struktury" zapewniają nadal najwyższy przypis składki

Rynek ubezpieczeń na życie w 2009 r.  skurczył się o 22 proc., bo wyhamowała sprzedaż tzw. polisolokat. Towarzystwa  zebrały  nieco ponad 30 mld zł składek, wobec niemal 39 mld zł rok wcześniej - informuje  "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 16.03.2010 r.). Zdaniem dziennika, jest  "to skutek wycofania się części graczy z oferowania tzw. polisolokat, czyli krótkoterminowych polis inwestycyjnych".  Na przykład PZU Życie dzięki  współpracy z bankami (głównie z polisolokat) zebrało w 2008 r.  prawie 6,4 mld zł, a na koniec 2009 roku  już tylko 2,9 mld zł. Z kolei  o 2,3 mld zł składek mniej z tego samego powodu  zebrała też Aviva. Zdaniem  Macieja Jankowskiego, prezesa Aviva w Polsce, są " to produkty dające zbyt niską marżę w stosunku do ryzyka kredytowego, które ponosi ubezpieczyciel" – pisze gazeta. Prezes Jankowski nie wyklucza jednak oferowania polisolokat, jeśli będą one elementem szerszej współpracy z bankiem obejmującej również inne rodzaje ubezpieczeń. Podobnie deklaruje  PZU. W opinii Dariusza Krzewiny, prezesa PZU Życie, nie należy spodziewać się jednak boomu na takie produkty. " Konkurencja między bankami na lokaty jest mniejsza, więc mniejsze też będzie zapotrzebowanie na takie polisy" -  twierdzi prezes Krzewina. Z kolei Franz Fuchs, prezes grupy VIG w Polsce uważa, iż niewykluczone jest, że grupa będzie zmuszona  wrócić do oferowania polis antybelkowych, żeby nie tracić udziałów w rynku – pisze dziennik. Albowiem sprzedaż takich polis to właściwie jedyny sposób na wzrost przychodów. Na przykład Allianz wciąż 898 mln zł z 1,86 mld zł ogółem zbiera z polisolokat. . Dobre rezultaty przynosi też koncentracja na produktach strukturyzowanych, czyli takich, które dają gwarancję braku straty kapitału, a obiecują wyższe niż na lokatach zyski. Tak zrobiło na przykład TU Europa Życie, które awansowało na drugą pozycję pod względem składek, wyprzedzając Avivę, ING i Wartę.

PZU Życie -  zysk netto wzrósł powyżej 93 proc.

PZU Życie w  2009 r. zarobiło  2 mld 748,1 mln zł, czyli  o 93,6 proc.  więcej, niż rok wcześniej, kiedy to zysk ubezpieczyciela kształtował sie na poziomie  1 mld 419,1 mln zł. Był to w głównej mierze efekt poprawy sytuacji na rynkach finansowych, szczególnie na GPW - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z 15.03.2010 r.). I tak, przypis składki brutto towarzystwa osiągnął poziom 9 mld 918,2 mln zł, podczas gdy na koniec 2008 r. przekroczył  13 mld 082,1 mln zł , jest to więc spadek o  24,2 proc. Według "GU", niższy wynik sprzedażowy ubezpieczyciela  to pokłosie decyzji spółki o ograniczeniu oferty polis lokacyjnych. Jednak wynik techniczny PZU Życie wyniósł 2 mld 988 mln zł wobec 2 mld 303 mln zł po czterech kwartałach 2008 r. (wzrost o 29,7 proc.).  Przychody z lokat na poziomie 2 mld 120,5 mln zł były o 922,1 proc. wyższe, niż rok wcześnie, kiedy to osiągnęły poziom 207,5 mln zł. Wzrosły także koszty działalności ubezpieczeniowej towarzystwa: z 1 mld 008 mln zł na dzień 31 grudnia 2008 r. do 1 mld 053,5 mln zł rok później (+4,5 proc.). W opinii "GU", na ten wskaźnik wpływ miał głównie przyrost prowizji w ubezpieczeniach grupowych ochronnych. Ubezpieczyciel wypłacił łącznie 10 mld 200,9 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto (z kosztami likwidacji) – o 37,8 proc.  więcej, niż po 12 miesiącach 2008 r. (7405,1 mln zł).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT