Polisolokaty nadal na fali

Polisy  lokacyjne są nadal popularne w naszym kraju. Ich obecność   na polskim rynku jest uwarunkowana przede wszystkim obowiązującym prawem podatkowym. Albowiem dzięki swojej konstrukcji produkty tego typu pozwalają bowiem ominąć tzw. podatek Belki, czyli 19 proc. podatek od dochodów kapitałowych - przypomina "Dziennik. WSJ Polska"(Nr z 15.12.2008 r.). Gazeta powołuje się na ekspertów z  Deutsche Banku, według  których  dla dalszego rozwoju polis lokacyjnych W Polsce  ważne są pewne aspekty.  A więc przede wszystkim dalsze funkcjonowanie  podatku Belki i przepisów, które określają opodatkowanie świadczeń z tytułu ubezpieczenia. Kolejnym elementem  - pisze dziennik - są wymogi kapitałowe, które obowiązują  ubezpieczycieli.  Dalsze zwiększania przypisu z tego typu produktów będzie skutkowało bowiem koniecznością podnoszenia kapitałów w celu spełnienia odpowiedniej proporcji do marginesów wypłacalności.

Spadła  wartość aktywów ubezpieczycieli

Aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w trzecim kwartale br. spadły po raz czwarty z rzędu, tym razem o -4,1 proc.  - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z 15.12.2008 r.) za raportem  Analizy Online (AO). Z danych wynika, że na koniec września 2008 roku w ramach UFK firmy ubezpieczeniowe zarządzały kwotą 29,6 mld zł. W zestawieniu z drugim kwartałem tego roku oznacza to zdecydowanie mniejszy spadek ich - aktywa zmniejszyły się wówczas bowiem aż o -7,9 proc. Według AO
niższa dynamika spadku aktywów UFK po części była pochodną wyhamowania spadków giełdowych. Mniejszy kwartalny spadek aktywów zgromadzonych w ramach UFK może wskazywać na większą cierpliwość oraz dłuższy horyzont inwestycyjny wśród klientów towarzystw ubezpieczeniowych. A posiadacze jednostek funduszy kapitałowych  przelali  środki  z produktów ryzykownych do tych bardziej bezpiecznych. Tempo spadku aktywów zarządzanych przez firmy ubezpieczeniowe jest słabsze niż środków zgromadzonych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. .
Spośród 22 monitorowanych przez AO ubezpieczycieli, swoje aktywa powiększyło 7 firm (TUnŻ ING, AXA, HDI-Gerling Życie, Cardif Polska, Finlife TUnŻ, Polisa-Życie oraz Royal Życie). Wymienione firmy zarządzają w ramach UFK łącznym kapitałem rzędu 3,8 mld zł co oznacza udział w rynku na poziomie 12,9 proc..

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT