Polisolokaty w formie depozytu jednodniowego receptą na podatek Belki

W 2008 r. na polisolokatach zgromadzono ponad 15 mld zł - szacuje  Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Według  gazety "Dziennik. WSJ Polska"(Nr z 10.08.2009 r.), pozwoliły one na uniknięcie zapłacenia około  200 mln zł podatku. Natomiast w   pierwszych trzech miesiącach  2009 r.  polisolokaty zebrały 2,5 mld zł. Banki oferują bowiem  kolejne możliwości ominięcia podatku Belki. Jedną z nich są depozyty jednodniowe, od których tzw. podatek Belki, jeśli  dzienne odsetki naliczane od depozytu nie przekroczą 2,49 proc.,  wynosi mniej niż 50 gr (kwota podatku jest wtedy zaokrąglana do zera). W opinii Magdalena Kobos, rzecznika prasowego Ministerstwa Finansów,  są one zgodne z prawem bankowym i podatkowym.  Marcin Zdral, partner  w  Deloitte uważa  - pisze dziennik - że jednak  na razie zarówno klienci, jak  i instytucje oferujące takie lokaty nie muszą się martwić.  Niestety, sytuacja może się zmienić, gdy depozyty jednodniowe osiągną dużą skalę.

Generali Życie rośnie szybciej

Generali Życie T.U. S.A. ma za sobą bardzo udane półrocze, jeśli weźmie się pod uwagę trudne realia rynkowe, związane z dużą zmiennością na rynkach giełdowych oraz istotne spowolnienie w segmencie produktów ze składką jednorazową -  twierdzi "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 11.08.2009 r.). Ubezpieczyciel  w realiach kurczącego się rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce (odnotowana ujemna - 0,4 proc.  dynamika wzrostu  wg stanu na koniec marca br.)  zwiększył w I półroczu 2009 r.  przypis składki o niemal 13 proc.  do 451,5 mln zł. Jak podkreśla "GU",  Generali Życie jest bardzo zadowolone z efektów obranej strategii, polegającej na długoterminowym budowaniu portfela produktów ze składką regularną. I tak, w sytuacji gdy  według danych na koniec marca 2009 r.,  rynek ubezpieczeń życiowych ze składką regularną zmniejszył się w Polsce ogółem o ponad 3 proc., to spółka życiowa Generali wbrew negatywnym trendom rynkowym  wypracowała na koniec I półrocza br. wzrost o  21 proc. do 168,7 mln zł (wobec 138,9 mln zł przed rokiem). Generali Życie T.U. na koniec czerwca 2009 r. odnotował  wynik finansowy netto na do poziomie 10,5 mln zł wobec 6,5 mln zł   odnotowanych rok wcześniej.

Ulgi podatkowe dla posiadaczy prywatnych polis zdrowotnych zwiększą nimi  zainteresowanie

Rynek usług medycznych mają  dosięgnąć zmiany. Sprzyjać temu  miałaby  tzw. ustawa koszykowa. Tymczasem pomimo zapowiedzi, że znowelizowana ustawa o świadczeniach zdrowotnych otworzy drogę do ekspansji prywatnych ubezpieczeń medycznych, nie brakuje głosów utrzymanych w nieco ostrożniejszym tonie - zauważa "Gazeta Prawna" (Nr z 11.08.2009 r.). Zdaniem  Adama H. Pustelnika,  prezesa zarządu TU Signal Iduna, ostateczny katalog refundowanych przez NFZ świadczeń pojawi się dopiero w rozporządzeniach, a zatem z wyrokowaniem warto się wstrzymać. A. H. Pustelnik powiedział w wywiadzie dla "Gazety Prawnej", iż "ustawa w obecnym kształcie nie przesądza, jakie świadczenia będą finansowane przez NFZ. To zostanie określone dopiero w rozporządzeniach wykonawczych. Z zapowiedzi resortu zdrowia wynika, że w koszykach znajdą się praktycznie wszystkie świadczenia, które obecnie są finansowane przez NFZ". To wskazuje - w opinii prezesa Pustelnika - że nie tworzy się przestrzeni dla rozwoju rynku prywatnych polis zdrowotnych. Jego zdaniem, ulgi podatkowe dla posiadaczy prywatnych polis zdrowotnych zwiększą zainteresowanie tymi produktami. Tyle, że to " duża zachęta(...) ale  nie  element, który spowoduje, iż liczba posiadaczy polis zdrowotnych gwałtownie wzrośnie". Dlaczego ? Resort zdrowia proponuje bowiem możliwość odliczenia poniesionych kosztów na jej zakup tylko do pewnej kwoty - twierdzi.
Ministerstwo zdrowia do września br.  ma  przygotować rozporządzenia, w których szczegółowo określi,  jakie świadczenia medyczne będą refundowane w całości, a za jakie Polacy częściowo zapłacą z własnej kieszeni.
Obecnie wartość rynku ubezpieczeń zdrowotnych szacuje się na około 120 mln zł. Adam Pustelnik uważa, że zapowiadana przez Ministerstwo Zdrowia ulga podatkowa nie spowoduje gwałtownego wzrostu osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne. Ograniczeniem może być kwota możliwa do odliczenia (300-400 zł).

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl  

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT