Polisy ING Życie w ofercie Expandera

ING Życie nawiązało współpracą z firmą doradztwa finansowego Expander Advisors. Od lipca 2012 r.   Expander  oferuje dwa produkty ING Życie: „Best Invest”, oraz „Ochrona+” - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 11.07.2012 r.). I tak, „Best Invest”, czyli długoterminowe ubezpieczenie inwestycyjne, pozwala na systematyczne gromadzenie kapitału, dając  możliwość inwestowania zarówno  w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o rożnym poziomie ryzyka, jak również i w nowe fundusze „ING Perspektywa”, dopasowane do okresu inwestycji, tzw. „life cycle”. Co ważne, produkt posiada unikatową opcję wypłaty pieniędzy w przypadku poważnego zachorowania - podkreśla "GU". Natomiast   od samego początku  umowy, w razie poważnego zachorowania.  klient otrzymuje 100 proc. wartości rachunku. Jest to pierwszy produkt na rynku, pozwalający na wypłatę środków bez opłat likwidacyjnych.  Ponadto w razie śmierci wypłacana jest wyższa z sum: wartości rachunku lub 107 proc. wpłaconych składek.
Z kolei polisa „Ochrona+” przede wszystkim zabezpiecza życie i zdrowie oraz daje  możliwość skorzystania z umów dodatkowych: na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i/lub operacji lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Umowy dodatkowe są   dobrowolne i można je dokupić w trakcie trwania umowy ubezpieczenia - podkreśla "Ubezpieczeniowa".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT