Polisy grupowe na fali

Ubezpieczenia grupowe, niezwykle popularne w  w latach dziewięćdziesiątych,  dzisiaj  ponownie stały się  sztandarowym produktem czołowych ubezpieczycieli życiowych w Polsce - donosi  „Dziennik" (Nr z 16.01.2008 r.). Dlaczego ? Przedsiębiorcy  ze względu na malejące bezrobocie i konkurencję na rynku pracy coraz częściej kuszą pracowników nie tylko lepszymi pensjami, ale także rozmaitego rodzaju bonusami  m.in. polisą grupowego ubezpieczenia  na życie. W opinii Katarzyny Stromeckiej, kierownika zespołu Biura Wsparcia Sprzedaży - Klienci Biznesowi w Warcie, ubezpieczenia grupowe bardzo dobrze sprawdzają się jako bonus dla pracowników. Stromecka twierdzi – pisze gazeta -  że dobre ubezpieczenie finansowane przez firmę ze składką ok. 30-50 zł  daje dużo lepszy efekt marketingowy niż np. podwyżka w wysokości 100 zł brutto. Dlatego pracodawcy coraz częściej sami zgłaszają się do ubezpieczycieli w celu zawarcia takich umów ubezpieczenia. Zdaniem  Norberta Dąbrowskiego, dyrektora Biura Wsparcia Sprzedaży - Klienci Biznesowi w grupie KBC, pracodawcy w firmach zatrudniających powyżej 40 pracowników  zazwyczaj zainteresowani są ubezpieczeniem od ryzyk związanych bezpośrednio z ubezpieczonym i wykonywanymi przez niego pracami. Zaś w mniejszych przedsiębiorstwach pracodawcy częściej decydują się na ubezpieczenia, które obejmują np. urodzenie dziecka czy śmierć rodziców
Po trzech kwartałach 2007 r. grupowe ubezpieczenia na życie miało 6,46 mln osób, zaś przypis składki z tychże ubezpieczeń  osiągnął  poziom 5,26 mld zł.

ING N-N: kolejne placówki franczyzowe
 
ING Nationale-Nederlanden rozszerzyła swoją  sieć filii franczyzowych o kolejne dwie placówki. W styczniu br. firma otworzyła nowe lokale w Straszynie i Wrocławiu – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  18.01.2008 r. Obecnie sieć franczyzowa ING Nationale-Nederlanden składa się z 13 placówek.
W placówkach można kupić ubezpieczenie na życie, przystąpić do funduszu emerytalnego ING Nationale-Nederlanden, zainwestować w fundusze inwestycyjne albo zaciągnąć kredyt hipoteczny ING Banku Śląskiego.
Pierwsza filia franczyzowa ING Nationale-Nederlanden została otwarta 16 kwietnia 2007 roku. Na przestrzeni kolejnych miesięcy 2007 roku w różnych częściach Polski otwierane były nowe placówki, m.in. w Wolbromiu, Ostrowcu Świętokrzyskim i Warszawie.

Nowe produkty z serii „Exellence”

BRE Bank  zaoferował  klientom  private banking BRE dwa nowe produkty z serii „Excellence”: produkt bancassurance oraz dwuletnią lokatę inwestycyjną - podaje  „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  18.01.2008 r.
Produkty z serii Excellence mają wbudowaną bezkierunkową strategię inwestycyjną, pozwalającą zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach rynkowych - zauważa gazeta. Stopa zwrotu z inwestycji zależna jest od różnicy stóp zwrotu z dwóch indeksów:- Merrill Lynch Luxury and Lifestyle Index ( indeks spółek działających w sektorach, takich jak: motoryzacja, finanse, gastronomia, turystyka, handel,  oferujących klientom produkty luksusowe lub uznawane za niezbędne do prowadzenia „modnego” trybu życia). Większość firm w indeksie to znane, międzynarodowe koncerny osiągające ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży wysokiej jakości dóbr i usług uważanych za ekskluzywne.
Dzięki zróżnicowaniu oferty, klienci BRE Banku mogą wybrać pomiędzy korzyściami, jakie zapewnia polisa, a tymi, które daje lokata inwestycyjna. Produkt bancassurance gwarantuje optymalizację podatkową (klient nie płaci podatku od zarobku), a dłuższy, bo trzyletni horyzont czasowy, zapewnia większy udział w zysku z wbudowanej strategii inwestycyjnej.
Natomiast  lokata inwestycyjna zapewnia klientowi większą płynność, ponieważ czas jej trwania jest krótszy. Dodatkowo, w każdej chwili, można  wypłacić z niej wypracowane odsetki. Oba produkty gwarantują  100 proc. ochrony kapitału. Minimalna składka  to 25 tys. zł bądź 15 tys.euro.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT