Polisy inwestycyjne ze składką regularną nadal popularne

Polacy wybierają pewne, krótkoterminowe oszczędzanie - wynika z raportu firmy Thillinghast o sprzedaży nowych polis na życie. Kryzys i dramatyczny spadek indeksów giełdowych pociągnął za sobą ogromny spadek zainteresowania polisami z funduszami inwestycyjnymi. Na te polisy  składką jednorazową wydaliśmy w 2008 r.  około 2,1 – 2,2 mld zł, podczas gdy w 2007 r. było to blisko 6,8 mld zł - podaje "Rzeczpospolita", powołując się na raport Thillinghast. Według dziennika,   zaskakujące jest, że Polacy wciąż kupują nowe polisy z funduszem inwestycyjnym z tzw. składką regularną (płaconą np. co miesiąc lub kwartał). Ich sprzedaż w ub.r. wzrosła nawet o 11 proc., do 1,3 mld zł  (tzw. składka uroczniona),a analitycy Thillinghast nie potrafią uzasadnić tego trendu, zwłaszcza przy turbulencjach na giełdach. Ponadto, z  raportu firmy wynika, że poprzez doradców finansowych i multiagentów kupiliśmy w minionym roku 21 proc. polis, a najwięcej nowej składki do ubezpieczycieli życiowych  przynieśli  agenci (38 proc.). Poprzez banki  trafiło 31 proc. składki (głównie wpłaty jednorazowe), a resztę przypisu pozostali czyli  brokerzy  oraz pracownicy ubezpieczycieli w przypadku polis grupowych. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2008 roku Polacy wydali na polisy na życie prawie 39 mld złotych – o 53 proc. więcej niż rok wcześniej.

Nowe, rodzinne  ubezpieczenie  ING TUnŻ na kryzys

Z danych  ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. wynika, że zaledwie co 7 Polak posiada polisę na życie. O jej zakupie najczęściej decyduje impuls w postaci poważnych zmian osobistych czy nieszczęścia, które dotknęło osoby z najbliższego otoczenia. Obecnie zaś  jednym z nich może stać się również niepewna sytuacja na rynkach finansowych - twierdzi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl  z 23.04.2009 r.). Według "GU",  ING TUnŻ rozszerzyło właśnie  swoją ofertę o nowe ubezpieczenie dodatkowe Pakiet Rodzinny Lwa oraz umowy związane ze stanem zdrowia ubezpieczonego.  Pakiet Rodzinny Lwa, dodatkowe ubezpieczenie, które może objąć ochroną wszystkich domowników  zapewnia finansową poduszkę bezpieczeństwa w razie trwałego inwalidztwa, śmierci w wypadku komunikacyjnym i nieszczęśliwym wypadku, pobytu w szpitalu oraz operacji, a także śmierci współmałżonka. Ubezpieczenie dostępne jest w kilku wariantach, dzięki czemu istnieje możliwość dopasowania ochrony do potrzeb rodziny. W polisie zastosowano dwa rozwiązania, które nie zmieniają wysokości składki. Pierwsze z nich to automatyczne objęcie ochroną wszystkich dzieci, które urodziły się po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej i ukończyły 1. rok życia (w pakiecie rodzinnym). Drugie to coroczny wzrost sumy ubezpieczenia o 10 proc. w stosunku do kwoty wyjściowej, aby wypłata świadczenia nie utraciła realnej wartości - pisze "GU".
Druga nowość w ofercie to ubezpieczenia rozszerzające zakres ochrony ING TUnŻ. Pierwsze z nich zapewnia finansowe wsparcie w razie poważnego zachorowania, oferując jeden z najszerszych i najbardziej aktualnych zakresów ochrony na rynku. Nowe ubezpieczenie obejmuje 25 chorób lub zdarzeń, których najczęściej się obawiamy i jest pod tym względem w ścisłej czołówce europejskiej przy możliwej wielokrotnej  wypłacie  świadczenia.

MZ: dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowia od 2010 r. ?

Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie systemu dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych już w styczniu 2010 r. – donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl  z 23.04.2009 r.). Minister Ewa Kopacz powiedziała PAP, że resort chce, aby koszyk świadczeń gwarantowanych, dobrowolne ubezpieczenia i zniesienie algorytmu podziału środków Narodowego Funduszu Zdrowia  zbiegły się w czasie z dniem pierwszego stycznia 2010 r. - podaje 'GU". Według Kopacz,  rząd planuje, aby te ubezpieczenia zaczęły obowiązywać bardzo szybko, na wypadek, gdyby spadły wpływy ze składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
Prace nad projektem ustawy wprowadzającej dodatkowe ubezpieczenia prowadzone są pod kierownictwem wiceministra zdrowia Jakuba Szulca. Poprzedni projekt wycofano w kwietniu 2008 r. z  komisji zdrowia ze względów proceduralnych,
W systemie ochrony zdrowia poza środkami NFZ funkcjonuje blisko 28 mld zł, przy czym  część z tej kwoty pochodzi z pakietów ubezpieczeniowych kupowanych w prywatnych lecznicach.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT