Polisy ochronne wypierają ubezpieczenia inwestycyjne i finansowe

W tym roku spadnie wartość sprzedaży polis przez banki, ponieważ  spadło zainteresowanie polisami inwestycyjnymi i finansowymi. Podczas kryzysu  w  okienkach bankowych  najlepiej sprzedają się polisy ochronne - twierdzi "Gazeta Prawna"(Nr z 18.05.2009 r.). Dziennik podkreśla, że ubezpieczenia  ochronne są  jedną z nielicznych linii ubezpieczeń sprzedawanych w bankach, która obecnie rośnie. W związku z tym i banki i ubezpieczyciele liczą na większe zyski. Sytuację dobrze pokazują wyniki BRE Ubezpieczenia. Firma ze sprzedaży polis klientom banków z grupy BRE pozyskała w 2008 r. 788 mln zł składek; z  czego 70 proc. przypadło na polisy inwestycyjne na życie, a 30 proc. na majątkowe. W tym zaledwie 1 proc. klientów  stanowili ci, którzy kupowali polisy na życie. Obecnie produkty życiowe cieszą się mniejszym popytem ze strony klientów. Zdaniem Ewy Katyk  z AIG Bank Polska,  w poprzednich latach nie zdarzało się, żeby klienci sami pytali o możliwość ubezpieczenia przy okazji zawierania kredytów, co jest coraz częstsze. Klienci banku - powiedziała Katyk "GP" - oczekują przede wszystkim możliwości zabezpieczenia się na wypadek problemów ze zdrowiem czy pracą. W tym,  nie tylko o pokrycie rat kredytów, ale też wsparcie polegające np. na pokrywaniu stałych opłat za mieszkanie czy media. Tego typu polisy,  dodawane głównie do kredytów,  będą musiały zastąpić spadające przychody z polis finansowych, sprzedawanych do kredytów hipotecznych, których jest coraz mniej. Na poszukiwaniu ochrony zyskają też firmy assitance - pisze "Gazeta Prawna".

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl

W kwietniu br. niemal wszystkie UFK na plusie

W kwietniu br. na 18 analizowanych grup ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), niemal wszystkie zakończyły miesiąc na plusie – informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 18.05.2009 r.) za Analizy Online.  Najwyższą stopę zwrotu (+18,4 proc.) wypracowała grupa akcji polskich małych i średnich spółek - najlepszymi w tej kategorii były PZU - UniAkcje MiŚ Spółek UFK oraz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek UFK, które wypracowały po +19,4 proc. zysku. Jak podaje "GU", spośród wszystkich UFK najmocniej (+34,5proc. ) wzrosła wartość jednostki funduszu PZU UFK - HSBC Turkey Equity (EUR). Najsłabiej wypadł natomiast fundusz Nordea UFK - Man RMF Hedgingowy Akcji, który równocześnie jako jedyny odnotował dwucyfrową stratę (-10,2 proc.). Jako jedyna miniony miesiąc na minusie zakończyła grupa funduszy dłużnych dolarowych uniwersalnych (- 4,0 proc.).
Z wyliczeń Analiz Online wynika, że w przypadku jednostek funduszy zagranicznych na 252 jednostki tylko 14 zakończyło kwiecień br.  ujemną stopą zwrotu. Pierwsze miejsce pod względem wzrostu wartości (+34,5 proc.) w tej kategorii zajęła jednostka PZU UFK - HSBC Turkey Equity (EUR). Na przeciwległym biegunie (- 9,9 proc.)  znalazł się Generali UFK - BlackRock World Gold Fund.
Według szacunków AO,  z 63 funduszy mieszanych zagranicznych  11 wypracowało dwucyfrowe zyski, zaś 9 funduszy zakończyło miesiąc stratą. Najwyższa stopa zwrotu (+7,0 proc.) przypadła w udziale grupie mieszanych europejskich rynków wschodzących (MIZ_NE), a najniższa (+1,4 proc.) - grupie mieszanych globalnych rynków rozwiniętych (MIZ_GL).
AO wyliczyły - podaje "GU" -  że w przypadku funduszy dłużnych najwyższą stopę zwrotu (+5,1 proc.) wypracowali zarządzający Nordea - AIG Obligacji Plus UFK. Najmniej zadowoleni są natomiast posiadacze funduszu Compensa Papierów Skarbowych Gwarantowany UFK, którego jednostka straciła na wartości -0,2 proc.

Resort zdrowia proponuje ustawę o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło założenia do projektu ustawy o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych. Dzięki proponowanym przez resort  rozwiązaniom,   do systemu lecznictwa ma wpłynąć dodatkowe 6–8 mld zł.  Polaków do  wykupienia polis zdrowotnych ma zachęcić  ulga podatkowa. Świadczeniodawcy będą mieli możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy - donosi "Gazeta Prawna" (Nr  z 19.05.2009 r.). Według Ewy Kopacz, minister zdrowia, już ponad 80 samorządów jest zainteresowanych przekształceniem podległych im publicznych szpitali w spółki prawa handlowego. Minister Kopacz  uważa, że ma ich do tego zachęcać perspektywa spłaty przez budżet części ich długów.  Dziennik zauważa jednak, że  część dyrektorów szpitali uważa  realizację pomysłu resortu zdrowia za  zagrożoną. Dlaczego ?  Rząd chce wprowadzić ograniczenia w wysokości stawek za świadczenia, jakie prywatni ubezpieczyciele będą mogli proponować placówkom. Po drugie, klientów komercyjnych będą mogły przyjmować tylko niepubliczne szpitala, a tych wciąż jest niewiele. A przynajmniej połowa szpitalnych budynków wymaga generalnych remontów. W obecnym stanie placówki te nie są więc w stanie zapewnić lepszych warunków pobytu i leczenia tzw. pacjentom komercyjnym.

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT