Polisy posagowe bez rewaloryzacji?

Sąd nie zawsze zwaloryzuje polisę posagową. Jeśli nie ma podstaw do żądania wypłaty z polisy posagowej w wysokości zwaloryzowanej, sąd może ją przyznać w kwocie nominalnej- wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 2 kwietnia 2008 r. (sygn. III CZP 23/08). SN wyjaśnił w niej wątpliwość prawną powstałą na tle sprawy wniesionej przeciwko PZU na Życie SA przez Martę B. -  pisze Rzeczpospolita” (Nr z 28.05.2008 r.). Rodzice Marty B. zawarli z poprzednikiem prawnym tej firmy trzy umowy zaopatrzenia dzieci. Pierwszą w 1986 r., drugą  w 1990 r.  i trzecią– w 1991 r. na 15 lat, przy składce miesięcznej 5 mln zł i corocznej waloryzacji 82 proc. Umowa miała przestać obowiązywać w 2006 r. Tymczasem od 1 stycznia 1995 r., gdy po latach hiperinflacji wysokość składki miesięcznej stopniała do 11 gr. (10 tys. starych złotych = 1 nowy złoty) PZU na Życie przejęło jej płacenie, czyli  zrezygnowało ze składki, choć umowa ubezpieczenia trwała. W 2006 r. ubezpieczyciel zaproponował Marcie B. wypłatę na podstawie owych trzech umów następujących kwot: 812 zł, 216 zł i 2690 zł. Marta B. na to nie przystała. Wystąpiła do sądu o wypłatę na podstawie trzech polis należności w kwocie zwaloryzowanej ponad waloryzację przewidzianą w samych umowach, dodatkowo, na podstawie art. 3581 § 3 kodeksu cywilnego. W efekcie sprawa trafiła aż  do SN

PZU Życie przekaże dywidendę do PZU SA

PZU Życie  przekaże swój  ubiegłoroczny zysku PZU SA. W ten sposób do majątkowej spółki Grupy PZU wpłynie ponad 2,2 mld złotych - podaje „Dziennik.WSJ Polska” (Nr z 30.05.2008 r.), powołując się na  Michała Witkowskiego, rzecznika  PZU S.A.
Zdaniem gazety, jest to dobra wiadomość dla akcjonariuszy PZU SA, a szczególnie dla Skarbu Państwa (55,08 proc. udziałów). I jeśli nawet poziom zysków z podstawowej działalności PZU SA będzie identyczny, jak w ub.r. (1,43 mld zł), to i tak spółka zarobi łącznie ponad 3,6 mld zł. Dziennik” przypomina, że w ubiegłym roku PZU Życie  pozostawiło zarobione w 2006 r. pieniądze w spółce, a ówczesna prezes PZU Życie Henryka Rupik podkreślała potrzeby inwestycyjne firmy. Prawdopodobnie chodziło o dostawców usług medycznych, albowiem PZU Życie chciała utrzymać pozycję lidera na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. W opinii gazety,  obecna decyzja Grupy PZU ma swoje uzasadnienie w głoszonych od dawna zapowiedziach prezesa PZU SA Andrzeja Klesyka o poważnych inwestycjach ubezpieczyciela za granicą czy  przejęciu  banku w Polsce.

Ochronne polisy atrakcyjne dla rodzin i samotnych matek

Polacy coraz chętniej kupują typowo ochronne ubezpieczenia na życie – uważa Borys Kowalski, dyrektor aktuarialny w Pramerica Życie. Tym niemniej – informuje "Gazeta Prawna" (Nr z 30.05.2008 r.) - poziom amerykańskiego rynku asekuracyjnego, gdzie obecnie taką polisę posiada ok. 50 proc.  gospodarstw domowych, polski rynek ubezpieczeń życiowych osiągnie za około 20 lat. Zdaniem B. Kowalskiego, w Polsce ubezpieczeniami na życie o charakterze ochronnym interesują się głównie rodziny z dziećmi oraz samotne matki.

Wysoka dynamika zbioru składki spółek VIG

Polskie spółki Vienna Insurance Group w segmencie ubezpieczeń na życie w I kwartale 2007 r. zebrały 288 mln zł składki. Przypis ten był wyższy o 38 proc. w porównaniu do I kwartału 2007 r., kiedy wyniósł 209 mln zł – donosi Rzeczpospolita” (Nr z 29.05.2008 r.). Największy wzrost, bo o 249 proc. osiągnęła Benefia Życie, której składka przypisana brutto wzrosła z 11 mln zł do 37 mln zł. Natomiast najnowszy nabytek grupy - FinLife - odnotowała spadek przypisu składki brutto o 5 proc. do 16,5 mln zł. Największy udział (46 proc.) w pozyskiwanej składce życiowych spółek VIG mają tzw. antybelki, następnie produkty bancassurance (29 proc.), polisy ze składką regularną (20 proc.) oraz ze składką jednorazową (5 proc.). Według dziennika, grupa wciąż stawia na rozwój bancassurance.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT