Polisy z gwarancją kapitału hitem sezonu

Towarzystwa ubezpieczeń na życie w ciągu roku zebrały blisko 9 mld zł składki z tytułu sprzedaży lokat ubezpieczeniowych, które dawały im gwarancję zwrotu kapitału i  nie były obciążone   podatkiem  Belki. Między innymi  PZU Życie,  Europa, Axa, Uniqa czy  Warta  notują  z tego tytułu nawet kilkusetprocentowe przyrosty zbieranej składki – podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 27.09.2008 r.).  Natomiast mniej  aktywne w tym segmencie biznesu  towarzystwa muszą pogodzić się z niekiedy z kilkukrotnym spadkiem przychodów, jak np. Allianz Życie, Aegon czy Skandia. Według gazety, spora część przypisu składki  PZU Życie  pochodzi z lokat ubezpieczeniowych  (przypis składki ubezpieczyciela  w pierwszym półroczu br. był ponad dwukrotnie wyższy  -ponad 7 mld zł -  niż w przed rokiem.). Dariusz Krzewina, prezes zarządu PZU Życie powiedział dziennikowi, że Polacy  masowo  wycofują  pieniądze z polis z funduszami kapitałowymi inwestującymi w akcje, a  kupują  polisy  z gwarancjami, z których wypłaty zwolnione są z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych. „Rzeczpospolita” podkreśla, że to dzięki tym polisom i współpracy z bankami (głównie PKO BP, BOŚ, Millennium i Deutsche Bank) PZU Życie notuje spektakularny zwyżki.
Gazeta podaje, powołując się na  KNF,  że w ciągu ostatniego roku ponad trzykrotnie spadły inwestycje Polaków w polisy z funduszami inwestycyjnymi (odnotowano o 2,8 mld zł niższe wpływy z tego tytułu) zaś przebojem inwestycyjnym stały się polisy z gwarancją kapitału, nie obciążone podatkiem Belki. Z szacunków „Rzeczpospolitej” wynika,  że jednorazowe wpłaty na te ubezpieczenia przekroczyły w pierwszym półroczu rekordowe 10,4 mld zł (przed rokiem było to 1,7 mld zł).
W opinii dziennika, trend wynikający ze spadków na giełdach pokazuje, jak płytki jest polski rynek długoterminowych oszczędności.

Wzrost życiówki w Polsce w najbliższych latach szybszy niż wzrost PKB

Zdaniem Andrea Monety, członka zarządu Aviva na Europę, zainteresowanie klientów  produktami na życie będzie na naszym kontynencie cały czas rosło.  W Polsce i krajach regionu zaś wzrost ten może być trzy razy szybszy niż wzrost PKB przez najbliższe 10-15 lat, natomiast  na dojrzałych rynkach wartość składek w tym segmencie będzie rosła w tempie porównywalnym z dynamiką PKB. Andrea Moneta powiedział w wywiadzie dla „Gazety Prawnej” (Nr z 29.09.2008 r.), że zauważa, iż system direct jest niezwykle istotny zarówno przy sprzedaży prostych produktów ubezpieczeniowych, jak  i obsługi tych produktów sprzedawanych tradycyjną metodą. W jego opinii,  system pay-as-you-drive zacznie się rozwijać dopiero za kilka lat..
Aviva wycofała się na rynku brytyjskim z systemu, w którym wylicza się składki za każdy przejechany kilometr ze względu na niewystarczające zainteresowanie nim klientów.

Mniej atrakcyjne UFK

Ubezpieczeniowe  fundusze kapitałowe (UFK) powiązane  z produktami inwestycyjnymi oferowanymi przez zakłady ubezpieczeń zebrały w  minionym półroczu 383,5 mln zł, to jest  niemal 12 razy mniej niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (ponad  4,4 mld zł ) - informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  29.09.2008 r.  za Analizy Online. Według AO,  wartość samych wpłat środków do UFK w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2008 r. przekroczyła 3,1 mld zł, wypłaty stanowiły zaś aż 88 proc.(najwięcej od grudnia 2004 r.) . Według „GU”, największym wygranym pierwszego półrocza są UFK rynku pieniężnego, które odnotowały saldo wpłat i umorzeń rzędu +582,4 mln zł (najlepszy wynik funduszy rynku pieniężnego w okresie ostatnich 3 lat ).   W tym ponad połowę środków stanowiących o dodatnim saldzie wpłat i umorzeń tej grupy funduszy stanowiły konwersje z innych funduszy. Drugie miejsce, pod względem napływów, zajęła grupa produktów ochrony kapitału z gwarancją kapitału, do których napływ wyniósł +361,6 mln zł. Trzecia pozycja natomiast przypadła w udziale grupie funduszy dłużnych złotowych.. Po dwóch latach ciągłych odpływów (mierzonych okresami półrocznymi) fundusze zdołały pozyskać nowy kapitał w kwocie +298 mln zł (w ramach tej grupy wpłaty do funduszy stanowiły tylko 35 proc., pozostała część środków pochodziła z ich konwersji z ich produktów).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT