Polisy życiowe przynoszą najwięcej składki

Co trzecia polisa sprzedana w naszym kraju od stycznia do końca września 2010 r. była ubezpieczeniem na życie. Dziewięciomiesięczny przypis sektora życiowego w wysokości 23.270,24 mln zł  stanowił  57,89 proc. wartości zebranych składek brutto wszystkich towarzystw raportujących do Komisji Nadzoru Finansowego (40.196,09 mln zł). Jest to jednak udział mniejszy  niż po 3 kwartałach 2009 r.,  kiedy  to  przyniósł 58,17 proc. przychodów całego rynku (38.354,29 mln zł) - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 27.12.2010 r. Według "GU",  cztery najpopularniejsze produkty ochronne przynoszą niemal trzy czwarte sprzedaży całego sektora. Towarzystwa  najwięcej składek zbierają z ubezpieczeń na życie (grupa 1). Na dzień 30 września 2010 r. z tego typu polis do kasy spółek życiowych wpłynęło 14.017,8 mln zł, co stanowiło 60,24 proc. łącznego wyniku sprzedażowego całego sektora, a jednocześnie 34,87 proc. łącznej wartości rynku po III kw. 2010 r.   Drugim pod względem wielkości przychodów produktem towarzystw życiowych są ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (grupa 3;  w tym PPE). Po 3 kwartałach 2010 r. wynik sprzedażowy w tym segmencie rynku  uplasował się na poziomie 5854,8 mln zł, co  stanowiło 25,16 proc. przypisu działu I oraz 14,56 proc. przychodów całego rynku na koniec września 2010 r. W analogicznym okresie 2009 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali z tego typu produktów 4534,03 mln zł (o 29,13 proc. mniej, niż po III kw.2010 r.). Oznaczało to, że przychody z polis z grupy 3 wypracowały 20,32 proc. wartości działu I oraz 11,82 proc. sprzedaży całego rynku.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT