Polski rynek polis ubezpieczeń na życie szacowany na 69 mld zł

Na koniec   trzeciego  kwartału  2009 r. polski rynek ubezpieczeń  życiowych był wart prawie 69 mld zł – szacuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 10.12.2009 r.).Oznacza to - twierdzi gazeta -  że rynek polis życiowych skurczył się o około 6 proc. Albowiem w analogicznym okresie 2008 r.  towarzystwa miały  rezerwy  techniczno-ubezpieczeniowe na poziomie  73,2 mld zł.  Według dziennika, kurczenie się rynku jest między innymi  wynikiem  wygasania krótkoterminowych polis inwestycyjnych, które były zawierane  w czasach prosperity, a których to umów  teraz klienci już nie odnawiają. Jak podaje "DGP", na pierwszym miejscu w  rankingu największych towarzystw (zestawienie ubezpieczycieli według  wartości posiadanych  rezerw techniczno-ubezpieczeniowych), plasuje się  PZU Życie, które ma prawie 22,5 mld zł rezerw. Ubezpieczyciel jednak traci swój  udział w rynku - na koniec września 2009 r. wynosił on 32,6 proc.,  podczas gdy w porównywalnym czasie 2008 r. stanowił  35,on 5 proc.  Według szacunków gazety, na drugiej lokacie znajduje się  Aviva, a na trzecim  miejscu  ING, którego rezerwy techniczn0-ubezpieczeniowe wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy o blisko 1,7 mld zł.

HDI-Gerling Życie zmniejsza straty

Spółka HDI-Gerling Życie zakończy  2009 rok stratą, choć towarzystwo w planach  zakładało  zysk – przyznaje w gazecie  "Parkiet"(Nr z 10.12.2009 r.) Witold Bej-Bełkowski, od niedawna nowy  prezes zarządu ubezpieczyciela. Według dziennika,  firma po trzech kwartałach br. odnotowała ujemny wynik finansowy na poziomie minus (-) 0,77 mln zł, podczas gdy rok temu towarzystwo odnotowało stratę w wysokości  3,3 mln zł. Na koniec września 2009 r. przychody ubezpieczyciela  wyniosły 131,5 mln zł, a więc były  o 4 proc. wyższe  niż w analogicznym okresie 2008 r. Zdaniem prezesa Bej-Bełkowskiego, firma nie traci klientów;  od początku 2009 r.  liczba ubezpieczonych w towarzystwie wzrosła o 3,5 proc. Bej-Bełkowski twierdzi w "Parkiecie", iż właściciel spółki, koncern Talanx, planuje rozszerzenie oraz wzmocnienie współpracy z należącymi do niego polskimi towarzystwami majątkowymi: HDI-Asekuracja i Gerling TU.  W opinii prezesa Bej-Bełkowskiego, ubezpieczyciel dąży do osiągnięcia synergii w wielu obszarach, aby w  ten sposób obniżyć koszty administracyjne. "W nowym roku wszystkie spółki będą miały siedzibę w jednym budynku, co wpłynie na obniżenie wydatków" – wyjaśnia szef  HDI-Gerling Życie .

Rynek polis zdrowotnych wymaga zmian w prawie

Przypis składki z ubezpieczeń zdrowotnych wynosi obecnie 120-150 mln zł - twierdzi w gazecie "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 09.12.2009 r.) Paweł Kalbarczyk, przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń, powołując się na szacunki PIU.  i tak, większość zebranych środków  pochodzi z ubezpieczeń grupowych, niesponsorowanych przez pracodawcę. Przy tym mniej niż 20 proc. polis  stanowią ubezpieczenia indywidualne oraz ubezpieczenia grupowe ,finansowane przez pracodawców - podaje gazeta.
W opinii Pawła Kalbarczyka,   rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce mógłby wynosić nawet i 2 mld zł,  pod warunkiem przeprowadzenia reformy i określeniu roli graczy w systemie zdrowotnym. Ponadto,  do wprowadzenia reformy konieczne jest m.in. zdefiniowanie ubezpieczeń zdrowotnych. Paweł Kalbarczyk podkreśla także  rolę sprzedaży  direct w ubezpieczeniach zdrowotnych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT