Ponad 16,7 mld zł składki na koniec czerwca br.

Z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) wynika,  że życiowi ubezpieczyciele w pierwszym półroczu 2011 r.  zebrali 16,7 mld zł składki, a wypłacili 12,3 mld zł odszkodowań.  Jak informuje  "Parkiet"(Nr z 06.09.2011 r.),  na rynku życiowym zahamowany w tym czasie został spadek składek w grupie produktów ochronnych, krótkoterminowych polisach bankowych i strukturach  - składka z tego typu produktów wyniosła 9,2 mld zł i była o 1,2 proc. wyższa niż rok wcześniej. W tym  aż 40-proc. wzrost, do 5,2 mld zł odnotowano w ubezpieczeniach powiązanych z funduszami kapitałowymi (UFK). Według dziennika, jednocześnie duża grupa klientów nadal decyduje się na zamknięcie polis oszczędnościowo-inwestycyjnych. Świadczy o tym duży, bo aż 30-proc. wzrost wartości świadczeń z tego tytułu. Towarzystwa wypracowały w I półroczu br.  zysk netto w wysokości 1,7 mld zł, a więc o 7,9 proc. mniej niż rok wcześniej.

Pramerica Życie TUiR: wyniki w dół   

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji  należące do Prudential Financial, Inc. (PFI) opublikowało wyniki finansowe za pierwszych sześć miesięcy 2011 r. I tak, przypis składki brutto Pramerica Życie TUiR w omawianym czasie osiągnął poziom 73,68 mln zł - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 06.09.2011 r.). Jest ł to rezultat o 12 proc.  słabszy od zbioru składki uzyskanego w analogicznym okresie 2010 r. (83,97 mln zł). Spółka  tłumaczy, że "jedynym powodem spadku składki przypisanej brutto jest planowe ograniczenie działalności reasekuracyjnej". Według "GU", na dzień 30 czerwca 2011 r. spółka odnotowała stratę finansową netto na poziomie minus (– )8 mln zł, podczas gdy analogiczny okres roku poprzedniego zakończyła zyskiem  3,21 mln zł. Towarzystwo odnotowało też w omawianym czasie spadek  wypłaconych  odszkodowań i świadczeń z 19,13 mln zł przed rokiem do  18,25 mln zł na koniec czerwca br.
Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami zakładu w pierwszym półroczu br. uplasował się na poziomie 135 proc., a wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi Pramerica Życie TUiR wyniósł 351 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT