Ponad 3,5 mld zł z UFK

Łączna wartość środków jakie napłynęły do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w całym 2011 r. wyniosła blisko 3,5 mld zł, to jest o  prawie 16 proc. więcej niż w 2010 r.  - podaje "Parkiet"(Nr z 05.03.2012 r.) za  Analizy Online.  Tylko wartość samych wpłat dokonanych w 2011 r.   wyniosła  9,4  mld zł. W  opinii gazety,  nieco gorzej wypadła druga połowa 2011 r. I tak,  klienci najchętniej lokowali pieniądze w funduszach tzw. bezpiecznych.  Najwięcej nowych środków pozyskały w minionym roku fundusze ochrony kapitału (1,7 mld zł  netto). To przede wszystkim efekt dynamicznego rozwoju rynku produktów strukturyzowanych opakowanych w fundusz kapitałowy - pisze gazeta.  W 2011 r. dużą popularnością cieszyły się również fundusze gotówkowe i pieniężne, do których klienci wpłacili netto 1,5 mld zł, a więc pięć razy więcej niż rok wcześniej ( najwięcej środków, ponad 320 mln zł, pozyskał fundusz Aegon Idea Premium UFK). Na trzeciej pozycji znalazły się fundusze dłużne z   saldem  wpłat i wypłat  0,9 mld zł. Klienci wpłacali środki przede wszystkim do funduszy dłużnych złotówkowych. Natomiast  fundusze o bardziej agresywnej strategii odnotowały  w  ub.r. przewagę umorzeń. Według "Parkietu", największy odpływ środków netto osiągnęły fundusze akcyjne, dla których bilans sprzedaż zamknął się kwotą -0,5 mld zł. Najwięcej  umorzeń miało miejsce w drugiej połowie 3011 r.  Ujemne saldo wpłat i wypłat osiągnęły również fundusze mieszane (-0,2 mld zł) oraz absolutnej stopy zwrotu (-0,1 mld zł).
W ub.r. największy przypis składki z UFK odnotowała Europa (blisko 1,7 mld zł, głównie z produktów strukturyzowanych oferowanych w formie funduszu kapitałowego). Następna AXA Życie pozyskała do swoich UFK  blisko 0,9 mld zł, zaś trzeci na podium ING Życie pozyskał łącznie ponad 0,5 mld zł.

Polacy  drugim narodem Europy  najbardziej skłonnym do zmiany ubezpieczyciela
 
Niski poziom obsługi i brak odpowiedniej reakcji ubezpieczyciela na zmieniające się potrzeby klienta są najważniejszymi  przyczynami  zmiany towarzystwa ubezpieczeń na życie - informuje "Rzeczpospolita"  (Nr z 05.03.2012 r.).  Według dziennika, ponad połowa Polaków  uważa, że oferta ubezpieczycieli życiowych dla stałych klientów jest niezadowalająca - wynika ze światowego Badania Konsumentów Usług Ubezpieczeniowych przeprowadzonego przez Ernst & Young. Przy tym,  aż 24 proc. rodaków  potwierdza, że kupiło więcej niż jedno ubezpieczenie na życie od tego samego ubezpieczyciela. Zdaniem gazety,  jest to drugie miejsce  w Europie po Włoszech. Natomiast najbardziej odpornymi  na tzw. cross-selling są Brytyjczycy - tylko co dziesiąty kupił więcej niż jeden produkt w tym samym towarzystwie. W opinii  Piotra Popowskiego, dyrektora w Grupie Rynków Finansowych Ernst & Young "klienci bardzo cenią wygodę, jaką daje kontakt z jednym ubezpieczycielem we wszystkich sprawach. Ubezpieczyciele powinni jednak uatrakcyjnić programy lojalnościowe i popracować nad zmianą nastawienia agenta ze sprzedającego produkt na doradzającego klientowi".
"Rzeczpospolita"  pisze, iż według autorów badania skłonność do zmiany ubezpieczyciela, który się nie sprawdza, będzie się nasilać.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT