Powiadomienie prokuratury w sprawie polisolokat Getin Banku

Krakowscy klienci Getin Banku powiadomili prokuraturę, że instytucja wprowadziła ich  w błąd i zamiast bezpiecznych lokat sprzedała  im produkty ubezpieczeniowe tzw. polisolokaty, na których stracili - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 17.03.2014 r.)). Pod doniesieniem do krakowskiej prokuratury podpisało się 16 klientów Getin Banku. W piśmie do prokuratury wskazali oni  konkretnych pracowników sprzedających im niekorzystne produkty finansowe. W opinii dziennika,  "sprawa może mieć precedensowy charakter", ponieważ klienci chcą, aby śledczy zbadali sposób sprzedaży przez bank tzw. polisolokat (np. Plan Oszczędnościowy "Bezpieczna Przyszłość" czy "Kwartalny Profit",  materiały szkoleniowe dla bankowców, a także sprawdzili  jak wysokie prowizje za sprzedaż tych ubezpieczeń dostali pośrednicy.
Łącznie występujący do prokuratury zainwestowali w polisolokaty Getin Banku około  700 tys. zł - podaje gazeta.
Zdaniem Beaty Broniewicz-Pasieka, reprezentującej klientów Getin Banku, klientom nie przedstawiono w jasny i jednoznaczny sposób cech oferowanych produktów,  zapewniając, że chodzi o produkt zupełnie "bezpieczny". Natomiast  Wojciech Sury, rzecznik Getin Banku powiedział "Wyborczej", iż  klienci banku decydujący się na polisolokatę, otrzymują specjalną kartę informacyjną, zawierającą najważniejsze informacje o produkcie. gdzie w  sposób  jest powiedziane,  że produkt nie jest lokatą bankową.

TU Allianz Życie Polska S.A.- olbrzymi spadek składki z polisolokat

Grupa Allianz Polska  mocno traci przez polisolokaty - twierdzi "Rzeczpospolita"(nr z 13.03.2014 r.). W 2013 r. ubezpieczyciel  zebrał łącznie 2,3 mld zł składki, to jest o   1,2 mld zł mniej niż rok wcześniej. Według dziennika, dramatyczny spadek przypisu dotyczy głównie ubezpieczeń życiowych. W życiówce składka przypisana w 2013 r. wyniosła 533 mln zł w porównaniu do 1,73 mld zł w 2012 r. Towarzystwo w ub.r. odnotowało przede wszystkim brak przychodów z polisolokat wycofanych ze sprzedaży w I kwartale 2013 r. Natomiast sprzedaż pozostałych produktów kształtowała się na dobrym poziomie, szczególnie w ubezpieczeniach grupowych oraz w tradycyjnych ubezpieczeniach życiowych z regularna składką sprzedawanych przez agentów - podaje gazeta. W porównaniu z poprzednim rokiem mniejszą sprzedaż odnotowano w polisach unit-linked oraz ubezpieczeniach do kredytów oferowanych we współpracy z bankami.
Jak powiedział "Rz" Witold Jaworski,  prezes zarządu Allianz Polska, "spadek przychodów w wyniku wycofania polisolokat nie zmienia naszego ambitnego podejścia do sprzedaży polis życiowych. Chcemy ją rozwijać, oferując w wielu kanałach dystrybucji nowoczesne kompleksowe ubezpieczenia, takie jak wprowadzony pod koniec ubiegłego roku „Plan na dziś i jutro" z innowacyjną na rynku usługą Best Doctors zapewniającą dostęp do leczenia u najlepszych światowych specjalistów z zakresu medycyny". Za 2013 r. spółka życiowa Allianz wypracowała zysk netto 51,6 mln zł wobec 62,8 mln w roku poprzednim. Natomiast  łączny wynik wszystkich spółek Grupy za 2013 rok wyniósł 175,9 mln zł wobec 167,9 ml zł uzyskanych w 2012 r

Prudential w reklamie buduje  wizerunek firmy rzetelnej i wiarygodnej


Brytyjski  Prudential, która po kilkudziesięciu latach nieobecności powrócił  na polski rynek, poszukuje spadkobierców przedwojennych polis. Ubezpieczyciel w rocznicę swojego powrotu do Polski 14 marca br. rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-reklamową, w której informuje o poszukiwaniu spadkobierców posiadaczy polis wystawionych jeszcze za czasów II Rzeczpospolitej , aby po latach wypełnić zaciągnięte zobowiązania - pisze "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 17.03.2014 r.). Towarzystwo . prezentuje w spotach telewizyjnych  losy dwóch polskich rodzin, które po latach dowiedziały się, że ich przodkowie wykupili polisy u przedwojennego ubezpieczyciela. "Mimo braku dokumentów, zniszczonych w wyniku działań wojennych, rodziny przedwojennych klientów Prudentiala uzyskały wypłatę świadczenia. W przypadku obydwojga bohaterów kampanii cała operacja weryfikacji danych z przedwojennej polisy i wypłaty odszkodowania potrwała zaledwie kilka tygodni" - podaje portal.
Abhishek Bhatia, prezes Prudential w Polsce mówi Polakom w reklamie - "wciąż będziemy poszukiwać spadkobierców naszych przedwojennych polskich klientów." Prudential wystawił w Polsce przed II  wojną światową 4 623 polisy na życie (oddziały towarzystwa  mieściły się w Warszawie, Łodzi, Wilnie, Lwowie, Katowicach i Poznaniu). Do dzisiaj firmie udało się odnaleźć spadkobierców 2 706 jej  przedwojennych klientów; ubezpieczyciel wypłacił łącznie ponad 16 mln  funtów  tytułem odszkodowań dla posiadaczy i spadkobierców przedwojennych polis wystawionych w Polsce.
Jak informuje www.prnews.pl, Prudential utworzył Fundację Przezorność, która od 2003 r. przeznaczyła ponad 4 miliony dolarów amerykańskich na cele dobroczynne w Polsce. Środki te pochodziły z kwot zgromadzonych na polisach, co do których firma ma pewność że ich właściciele lub wszyscy spadkobiercy nie żyją.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT