Pozew grupowy przeciwko AEGON TU na Życie w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew zbiorowy  168 osób przeciwko firmie ubezpieczeniowej AEGON TU na Życie, domagających  się od ubezpieczyciela zwrotu opłat likwidacyjnych pobranych z ich rachunków - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 13.11.2013 r.). Reprezentantem grupy będzie Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie - pisze gazeta powołując się na informację  biura prasowego stołecznego Urzędu Miasta. Grupa klientów nie jest zamknięta, do pozwu zbiorowego przeciwko AEGON TU na Życie SA mogą w dalszym ciągu przystąpić dalsze osoby,   poszkodowane w wyniku umowy ubezpieczeniowej z towarzystwem.  Każdego z klientów tworzących grupę łączyła ze spółką AEGON TU na Życie umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym -wyjaśnia gazeta. Ubezpieczyciel zaś  po wygaśnięciu polisy potrącił ze środków zgromadzonych na rachunkach klientów znaczące kwoty tytułem opłaty likwidacyjnej. Zwrotu tego świadczenia żądają klienci, a swoich roszczeń zamierzają dochodzić w postępowaniu grupowym.
PB" podkreśla, iż  postanowienia stosowanych przez AEGON TU na Życie wzorców ogólnych warunków umów i powiązanych z nimi dokumentów w zakresie pobierania i wysokości opłat likwidacyjnych zostały uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone. "Tym samym klauzule te nie wiążą klientów, a co za tym idzie pobranie opłat likwidacyjnych było świadczeniem nienależnym". 
Dziennik przypomina, iż  ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym nakazuje, by pozew został złożony przez co najmniej 10 osób. Przy tym  grupa musi mieć swojego reprezentanta, czyli osobę wybraną z grona członków grupy albo powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
Zaletą pozwu zbiorowego jest niższa niż w przypadku tradycyjnego postępowania opłata sądowa. Wynosi ona wówczas  2 proc. wartości przedmiotu sporu, podczas gdy przy pozwie indywidualnym wynosi ona 5 proc.

VIG  przejmuje Skandię Życie

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) podpisało umowę przejęcia 100 proc.  akcji Skandia Życie TU od   firmy Skandia Retail Europe Holding GmbH,  członka Old Mutual Group -  podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.11.2013 r.), powołując się na komunikat  grupy  VIG.  Strony uzgodniły, że nie ujawnią wartości transakcji. 
"Dołączenie produktów Skandia Poland znacząco zwiększy nasz portfel polis ubezpieczeniowych typu unit linked" -  powiedział Peter Hagen, prezes VIG. Jego zdaniem "spółka ta ma także dużą sieć sprzedaży, która da VIG doskonałą szansę na zdobycie nowych klientów, jak również na osiągnięcie naszego długoterminowego celu, jak jest bycie jednym z liderów krajowego rynku ubezpieczeń". Jak podkreśla "DGP",  do realizacji  transakcji niezbędne są zgody regulacyjne.
W pierwszej  połowie 2013 r. Skandia Życie zebrała  około  45 mln euro  składki  przypisanej brutto, plasując się na 14. miejscu  na polskim rynku ubezpieczeń życiowych. Obecnie zatrudnia 150 osób - informuje dziennik.
Vienna Insurance Group posiada w Polsce trzy spółki działające w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych: Benefia, Compensa i Interrisk oraz trzech ubezpieczycieli życiowych: Benefia Life, Compensa Life i Polisa Life.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT