Pozew klientów przeciwko Skandii Życie

Już 1 maja br.  ma wejść w życie rekomendacja w zakresie ubezpieczeń z UFK - przypomina "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 23.04.2014 r.). Tymczasem  pozew zbiorowy przeciwko Skandii Życie złożyło w sądzie 51 osób.  Zbiorowe procesy wytaczane przez zawiedzionych klientów w sprawie opłat likwidacyjnych ubezpieczeń z UFK  grożą też kolejnym ubezpieczycielom. I tak, w najbliższym czasie do sądu powinien  trafić  także pozew  zbiorowy  przeciw Generali podpisany przez 28 osób - podaje dziennik. Przed wakacjami pozwów mogą się spodziewać także Europa czy Open Life. Jak twierdzi w gazecie  Anna Lengiewicz, radca prawny z kancelarii Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy, planowany jest również pozew przeciwko Warcie, odpowiadającej za umowy zawierane przez HDI Gerling. Według "DGP",  także przed wakacjami prawdopodobnie zostanie złożony pozew przeciw Axa Życie z podpisami ponad 120 osób. Aleksandrę Leszczyńską, rzeczniczkę Axy,  niepokoi szum medialny wokół sprawy, który może powodować nieracjonalne rezygnowanie z polisy  osób, oszczędzających w firmie  już wiele lat - komentuje gazeta i podkreśla, że  w opinii przedstawicielki Axy,  każdy ma prawo dochodzić swoich praw i "Axa to szanuje".
Z kolei  zdaniem mec. Lengiewicz, pozew przeciwko  Skandia Życie był  trudnym, m.in. z powodu tego. iż  towarzystwo  często zmieniało swoją ofertę,  zmieniając przy tym  redakcyjnie zapisy o opłatach likwidacyjnych - pisze dziennik.

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne  ułatwi dostęp do opieki medycznej

Czas oczekiwania na wizyty u specjalistów, na badania diagnostyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest długi, a na niektóre zabiegi trzeba czekać nawet dwa lata - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 23.04.2014 r.). Dlatego "dobrym rozwiązaniem, które zapewni szybki dostęp do świadczeń zdrowotnych, jest dodatkowe ubezpieczenie" - radzi gazeta. Płacąc bowiem regularną "miesięczną, półroczną lub roczną składkę", otrzymuje się gwarancję kompleksowej opieki medycznej w jednej z placówek, z którymi współpracuje ubezpieczyciel. Zaś wybór odpowiedniego pakietu ubezpieczeniowego zależy od indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych. W opinii Marka Piętki, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Osobowych Uniqa,  prywatne ubezpieczenie zdrowotne  to sposób na szybki, nieograniczony dostęp do lekarzy, a także pewność, że w przypadku jakiegoś zdarzenia nie trzeba będzie słono zapłacić za leczenie. A  można  wybrać podstawową opcję, która gwarantuje mu dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, pediatry oraz podstawowych badań diagnostycznych, lub pakiet rozszerzony o wybranych specjalistów i świadczenia szpitalne - wylicza dziennik. Najważniejsze jest jednak dokładne określenie potrzeb.

Niezbędna  nowelizacja przepisów regulujących zasady postępowania przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Czy ustawodawca rzeczywiście chroni pacjenta, który poniósł szkodę w wyniku błędu medycznego ? Jak twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 23.04.2014 r.), przepisy prawa "przewidują możliwość wystąpienia o zapłatę odszkodowania bądź zadośćuczynienia". Jednak  czy ochrona ta jest wystarczająca, a prawa przysługujące pacjentom rzeczywiście są  respektowane - zastanawia się dziennik. Pacjent bowiem może  wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, jednak "wniosek ten może odnosić się wyłącznie do następstw świadczeń zdrowotnych udzielonych w szpitalu" - pisze gazeta. Zdaniem "Rz", zatem "niezbędna byłaby nowelizacja przepisów regulujących zasady postępowania przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych". Po ustaleniu wyroku komisji,  pacjent nie ma możliwości jego zaskarżenia  do sądu, zaś przysługuje mu jedynie możliwość wystąpienia  do komisji o "ponowne rozpatrzenie sprawy". Wprawdzie ustawodawca daje pacjentowi również możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej - podkreśla "Rzeczpospolita" - jednak aby ograniczyć takie przypadki, niezbędna byłaby nowelizacja przepisów regulujących zasady postępowania przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Natomiast "rolą ubezpieczyciela jest przedstawienie pacjentowi propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia".  Obecnie nie ma obowiązującej  minimalnej kwoty świadczenia, natomiast jest  ustalona jego górna granica. I tak, " wynosi ona 100 tys. zł za zakażenie, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. W przypadku śmierci wynosi ona 300 tys. zł" - wylicza dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT