Pozwy zbiorowe dotkną ubezpieczycieli

19 lipca br. ma wejść w życie ustawa o pozwach zbiorowych - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 11.05.201o r.). Dziennik podaje, że już teraz przygotowywane są pierwsze pozwy, m.in. w sprawie pacjentów poszkodowanych wskutek zażycia leków, czy klientów instytucji finansowych. Według  "Pulsu Biznesu" na taki pozew musi być przygotowane np. Amplico Life, któremu to towarzystwu byli klienci zarzucają pobieranie nieuzasadnionych opłat.
Gazeta pisze , powołując się na zdanie rządu, że pozwy zbiorowe dadzą możliwość lepszego dostępu do sądu oraz przyspieszą proces rozpatrywania spraw. Dziennik zauważa też, iż już na tym etapie pojawiają się  wątpliwości, czy instytucja pozwy zbiorowego nie będzie wykorzystywana jako forma szantażu wobec firm, podobnie jak zdarza się to w USA. . Kontrowersje wywołują także wynagrodzenia prawników.

TUnŻ Warta zmniejszyła przypis składki

TUnŻ Warta w pierwszym kwartale 2010 r. odnotowała przypis składki brutto na poziomie 555 mln zł i był on  o 25,8 proc. (173 mln zł) niższy niż w I kwartale 2009 r. Firma w omawianym okresie  wypracowała 7 mln zł zysku netto, co oznacza utrzymanie wzrostowego trendu wyniku finansowego - twierdzi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 12.05.2010 r.). Według "GU", wynik ten w całości został wypracowany na podstawowej działalności ubezpieczeniowej w rezultacie dobrej struktury portfela produktów. Natomiast wynik techniczny za pierwszy kwartał 2010 roku wyniósł 10,1 mln zł.  Wysoki poziom przypisu składki jest  efektem sprzedaży produktu Warty Gwarancja oraz wzrostu sprzedaży bardziej rentownych produktów inwestycyjnych oferowanych w dużej mierze przy współpracy z Kredyt Bankiem.
"Ubezpieczeniowa" podaje, że w  pierwszym kw. 2010 r. spółka wprowadziła do sprzedaży nowy produkt o charakterze inwestycyjnym Smak Zysku oraz reaktywowała sprzedaż Profit Planu. Przypis z ich sprzedaży w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 80 mln zł.
TUnŻ Warta zwiększyła swój  udział w rynku na koniec 2009 r. do 8,6 proc. w porównaniu z 7,5 proc.  po czwartym kwartale 2008 r.

Aegon TUnŻ: więcej składki

W okresie styczeń-marzec 2010 roku Aegon TUnŻ osiągnęło wynik finansowy netto w wysokości 13,42 mln zł, podczas gdy rok wcześniej rezultat ten wyniósł 16,95 mln zł - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 14.05.2010 r.).Ubezpieczyciel wypracował  przypis składki brutto na poziomie 175,63 mln zł, to jest zebrał więcej o ponad 42 mln zł niż rok wcześniej (133,26 mln zł).  Z kolei wynik techniczny Aegon TUnŻ wyniósł 17,25 mln zł wobec 21,2 mln zł po pierwszym kwartale 2009 r. Ponadto, znacznie spadły przychody z lokat,  osiągając poziom 18,71 mln zł (35,88 mln zł na dzień 31 marca 2009 r. ). Spadły także  wypłaty odszkodowań - w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2009 r. ubezpieczyciel wypłacił łącznie 153,29 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten uplasował się na poziomie 262,02 mln zł. Aegon TUnŻ odnotował natomiast spadek kosztów działalności ubezpieczeniowej, z 49,51 mln zł po I kwartale 2009 r. do 43,89 mln zł na dzień 31 marca 2010 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT