Pracownicze ubezpieczenia grupowe to już standard rynkowy

Z  ubezpieczeń grupowych korzysta coraz więcej działających w Polsce firm - twierdzi "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 30.06.2013 r.). Programy ubezpieczeniowe przyciągają kandydatów do przedsiębiorstwa, odpowiadają na ich potrzeby,  gwarantują  stabilność,  motywują pracowników  oraz wzbudzają w nich lojalność wobec firmy. Ubezpieczenie pracownika jest  bowiem narzędziem  przyczyniającym  się do wzrostu jego zaangażowania i poczucia ich bezpieczeństwa zawodowego; do budowy lojalności. Polisa  szybko staje się też elementem oczekiwań osób zatrudnionych. Zaś istotnym elementem ubezpieczenia grupowego jest możliwość dopasowywania ofert ubezpieczenia do zróżnicowanych charakterów firm, a co za tym idzie - różnych potrzeb pracowników.
Z badań, które  przeprowadziło ING Życie we  współpracy z magazynem Harvard Business Review Polska (kilkanaście pogłębionych wywiadów z liderami i szefami HR największych firm:  Microsoft, PKN Orlen, DHL, 3M, IBM, Skanska, Ochnik, Coca-Cola, Notus, Cybercom, Ernst&Young oraz Pracuj.pl. ) wynika - pisze portal -  iż  "potrzeba bezpieczeństwa finansowego zatrudnionych i rekrutowanych wciąż wzrasta, a zapewnienie jej stanowi ważne narzędzie w polityce HR. (...)  szkolenia rozwijające kompetencje pracowników, ich zainteresowania i pasje, oraz zniżki na wstęp do ośrodków rekreacji i sportu są bardzo ważne i atrakcyjne dla pracowników, to dodatkowa, prywatna opieka medyczna oraz ubezpieczenia grupowe stają się najbardziej kluczowym aspektem świadczącym o zaangażowaniu pracodawcy i poziomie jego troski o pracowników".
Zdaniem Agnieszki  Chmurskiej, kierownika ds. produktów w ING Życie, badanie wykazało, iż  w przypadku firm międzynarodowych ubezpieczenie grupowe jest oczywistością." W takich firmach, raczej rozmawia się o tym, jakie umowy dodatkowe zaproponować pracownikom i jak dobrać je do charakteru ich pracy oraz potrzeb, niż czy w ogóle to zrobić" - mówi Chmurska.
W opinii Katarzyny Skorupka-Podziewskiej,  dyrektor zarządzania zasobami ludzkimi w Skanska,  ankietowani pracownicy tej firmy jako element istotny  wskazali na opiekę medyczną i ubezpieczenia. Szersze  działania związane  "z dbałością o zdrowie, bezpieczeństwo i życie pracowników - są to wartości, które leżą u podstaw działalności firmy".

PKO BP ma "krótką listę" ubezpieczycieli do stałej współpracy

PKO BP, największy polski bank coraz bliżej wyboru ubezpieczyciela, z którymi zwiąże się na lata -  podaje "Puls Biznesu"(Nr z 03.07.2013  r.).Według dziennika, który powołuje się na wypowiedź Pawła Borysa, dyrektora zarządzającego  w PKO BP dla  agencji Reutersa,   bank ma już krótką listę firm ubezpieczeniowych zainteresowanych współpracą. Znajdują się na niej ponoć najwięksi polscy ubezpieczyciele oraz szwajcarskie towarzystwo  Zurich.  Zdaniem "PB", wybrana firma ma objąć połowę udziałów w  spółce joint venture, budowanej przez PKO BP na podstawie  przejętej przez bank  Nordei Życie. W opinii gazety, decyzja ma zostać podjęta w III lub IV kwartale 2013 r.  Do jej sfinalizowania może zaś  dojść w I kwartale 2014 r. - pisze dziennik

Nowy produkt inwestycyjny z TU na Życie Europa

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa wraz z Secus Asset Management wprowadza nowe ubezpieczenie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, oparte po raz pierwszy na funduszu inwestycyjnym zamkniętym rynku wierzytelności masowych Secus NS FIZ InSecura oraz Secus FIZ InReturn, realizujący strategię absolutnej stopy zwrotu. Jak podkreśla "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 30.06.2013 r.), jak dotąd  "elitarne fundusze były zarezerwowane tylko dla zamożnych inwestorów. Teraz stają się dostępne już od 10.000 zł dla szerokiego grona klientów".
Według portalu, produkt, który ma  formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z UFK,   jest  obecnie pierwszym i jedynym tego typu produktem  oferowany na rynku.  Dostępny w dwóch atrakcyjnych wariantach, różniących się od siebie UFK. Andrzej Popielski, wiceprezes Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa wyjaśnia, iż "jedna ze strategii absolutnej stopy zwrotu umożliwia inwestowanie środków pieniężnych w Fundusz Secus FIZ InReturn, druga opiera się na rentownym rynku wierzytelności Funduszu Secus NS FIZ InSecura". 
Fundusz Secus NS FIZ InSecura dokonuje lokat w pakiety przeterminowanych sekurytyzowanych wierzytelności poniżej ich wartości nominalnej   na  rynku windykacji długów konsumenckich związanych z wierzytelnościami bankowymi, komunalnymi i abonamentowymi o niskiej wartości jednostkowej. Z kolei Fundusz Secus FIZ InReturn inwestuje środki pozyskane z emisji certyfikatów funduszu InReturn przede wszystkim w jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych otwartych oraz w certyfikaty polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych, realizujących strategię absolutnej stopy zwrotu, a także strategię akcyjną. Fundusz Secus FIZ InReturn charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat. Minimalna wpłata na fundusz wynosi 40 tys. euro, natomiast poprzez Secus Premium Selection - EUROPA FUND InReturn minimum 10 tys. zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT