Prezes UOKiK: przygotowywane nowe przepisy wydłużą okres przedawnienia ścigania czynów naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Zdaniem Adama  Jassera, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK ), "sektor finansowy zawiódł swoich klientów, oferując im produkty, które nie były dostosowane do ich możliwości" - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 10.02.2015 r.). Prezes UOKiK powiedział w wywiadzie dla "DGP", iż obecnie, m.in. dzięki dofinansowaniu i planowanemu z ministrem finansów zwiększeniu ustawowych uprawnień urzędu jest  "bliska współpraca i wymiana informacji" pomiędzy wieloma instytucjami, a więc  KNF, UOKiK, prokuraturą, Rzecznikiem Ubezpieczonych, NIK. "Wzmacniamy tę współpracę w ramach tego, co nazywamy „siecią na rzecz ochrony konkurencji i konsumentów ” - oświadczył szef UOKiK. Adam  Jasser stwierdził ponadto, iż "rozwiązania, które za chwilę będą konsultowane, wprowadzą instrumenty ochrony konsumenta na rynku usług finansowych stosowane przez organy w innych krajach. (...)  możliwość czasowego zawieszenia sprzedaży produktu, jeżeli jest niewłaściwie adresowany, reklamowany czy dystrybuowany. Ryzykowny produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy skierowany do zamożnego i odpornego na ryzyko klienta to jedno, ale ten sam produkt skierowany do osoby o niskich lub nieregularnych dochodach to przykład nieuczciwej sprzedaży – missellingu, który nie powinien mieć miejsca". W jego opinii,   istotne będzie wydłużenie przedawnienia ścigania czynów naruszających zbiorowe interesy konsumentów do 3 lat   oraz wyposażenie UOKiK w możliwość wyrażenia istotnego poglądu w sprawie cywilnej w ramach np. pozwu zbiorowego konsumentów - pisze gazeta. Jasser przyznał w rozmowie z "DGP", iż do UOKiK dotarły sygnały,  iż  po akcji urzędu,  mającej na celu ukrócenie missellingu polisolokat, "niektóre banki zaczęły oferować podobne produkty przy sprzedaży kredytów hipotecznych jako „ubezpieczenie na życie”. (...) pojawia się praktyka, że marża, jaką bank pobiera od kredytu, może być niższa, o ile klient zdecyduje się na tego typu ubezpieczenie. Będziemy szukali tych przypadków i będziemy je traktowali jako potencjalne naruszenie zbiorowych interesów konsumentów".

"Przywiązani do polisy" atakują na facebooku  TU Europę i Open Life 

Stowarzyszenie "Przywiązani do polisy"  atakuje  towarzystwa  ubezpieczeniowe  z grupy Getin: TU Europę i Open Life - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 06.02.2015 r.). Organizacja reprezentująca  osoby, które  straciły pieniądze wskutek  na skutek "działania : TU Europa i TU OpenLife",  ruszyła z akcją masowego wysyłania do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pism postulujących  przeprowadzenie kontroli działalności obu towarzystw ubezpieczeń, ich stanu majątkowego  oraz o ustanowienie  w tych   firmach zarządu komisarycznego. Jak informuje dziennik, taka  kontrola miałaby wyjaśnić, "gdzie   znikają setki milionów złotych."
W ramach facebookowej  akcji "Alarm! Pieniądze z polis znikają!" Stowarzyszenie "Przywiązani do polisy" udostępniło na fanpage’u gotowe wzory pism do nadzoru finansowego dla wszystkich zainteresowanych tą akcją . I tak, osobne wzory pism zostały przygotowane dla posiadaczy polis  wystawionych przez TU Europę  czy  Open Life, zaś inne wzory pism  dla osób "zbulwersowanych",   które wprawdzie nie zakupiły  takich polis, ale  oczekują jednak  działań w tej sprawie  od nadzoru finansowego - podaje "PB". " W kolejce czekają kolejne firmy" - apeluje stowarzyszenie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT