Prognozy dla PZU: mocny wzrost w ubezpieczeniach indywidualnych na życie

Analitycy ankietowani  przez "Parkiet" (Nr z 26.08.2012 r.) prognozują, że PZU SA w drugim kwartale br. zebrało 3943 mln zł składki brutto, a więc o   7 proc. (r/r) więcej niż  przypis osiągnięty przez ubezpieczyciela  w II kwartale 2011 r. Według gazety,  najniższą składkę prognozuje  Ipopema Securities - 3848 mln zł, a najwyższą  - 4026 mln zł -  UniCredit CAIB.  W opinii Izy Rokickiej  z  DI BRE Banku, " jest to zasługą przede wszystkim mocnego wzrostu w segmencie życiowym w ubezpieczeniach indywidualnych z wynikiem o 9 proc. lepszym r./r.  Rokicka mówi  w  dzienniku, że  wynik PZU SA z  działalności lokacyjnej za omawiany okres  wyniesie  693 mln zł i wzrośnie o 15 proc. w ujęciu rocznym m.in.  z powodu hossy na rynku obligacji, jednak spadnie o 15 proc. w ujęciu kwartalnym. Ponadto, analitycy prognozują, że ubezpieczyciel zwiększy w ujęciu rocznym zysk o 2,7 proc., do 783 mln zł." Najgorszego wyniku spodziewa się UniCredit (673 mln zł), najwyższego zaś Trigon (848 mln zł)." - pisze dziennik.
Zdaniem Marcina Materny, analityka DM Millennium, wyniki finansowe PZU będą słabsze niż osiągnięte w I kw. br. m.in., z powodu  niższych zysków na inwestycjach kapitałowych.  Rynek spodziewa się za to wzrostu  kosztów  wypłat odszkodowań w stosunku do II kwartału 2011 r. o 6 proc. do 2774 mln zł.
Wypłata świadczeń nie powinna mieć jednak dużego wpływu na wynik spółki - twierdzi "Parkiet".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT