Programy ubezpieczeniowe z UFK z minimalną składką regularną 150 zł dostępne na rynku

Według Analizy Online ,najniższe  progi  dla składki odkładanej regularnie co miesiąc w programach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) oscylują na  poziomie 150 zł  - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 01.02.2013 r.) . Dziennik pisze, iż  "wymagania te spełniają przede wszystkim: najbardziej znany program Generali Życie TU – „OmniProfit" (...) „Superfundusz" – Compensa TUnŻ, „Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie" (II wariant) oferowany przez Open Life TUŻ oraz wariant Gold „Mega Ubezpieczenia" HDI-Gerling Życie TU".  Zdaniem gazety, te  produkty są jednymi z bardziej (...)  rozpowszechnionych  programów  z taką składką regularną, sprzedawanych czy to  w sieciach wewnętrznych, czy  zewnętrznych (multiagencjach, bankach). Wpłacana składka może zostać ulokowana pomiędzy 79 dostępnych w programie UFK. Ubezpieczony może przejść na ubezpieczenie bezskładkowe po 10 latach, jak również zawiesić opłacanie składek raz na 2 lata na okres 12 miesięcy.
OmniProfit (Generali Życie) to program, w którym ubezpieczonym może zostać osoba do 65. roku życia;  oferuje inwestorowi 33 fundusze zewnętrzne (wśród nich sporo zagranicznych) i 10 funduszy własnych. Pobierane są opłaty likwidacyjne przez 10 lat od uruchomienia , zaś regresywna opłata za zarządzanie maleje wraz ze wzrostem składki regularnej.
Natomiast  Superfundusz Compensy jest programem  z minimalną sumą ubezpieczenia 5000 zł, adresowanym do osób od 3 mies. do 55 roku życia - twierdzi "Rz". W tym produkcie świadczenie wypłacane  po śmierci ubezpieczonego równe jest sumie ubezpieczenia powiększonej o wartość rachunku. Ubezpieczenie nie ma  typowej opłaty likwidacyjnej, a w  przypadku wycofania środków pobierana jest opłata  naliczana od wartości aktywów, powstałych w wyniku zainwestowania składek należnych za okres pierwszych 2 lat ubezpieczenia (zgodnie z OWU). Karencja dla każdej składki to maks. 60 dni. Przy tym
opłacanie składek można zawiesić raz na 3 lata na okres 6-12 miesięcy. Oszczędzający ma do  wyboru  26 UFK ( 4 bezpłatne konwersje). Z kolei  Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie (wariant II) z Open Life jest  rozwiązaniem, w którym suma ubezpieczenia jest równa 100 zł. Ubezpieczony  może zawiesić opłacanie składek raz na 2 lata na okres 6 miesięcy; w programie obowiązują opłaty likwidacyjne, pobierane przez 10 lat. Inwestor ma do wyboru 3 UFK.  W opinii Analizy Online zaś - podaje gazeta-  na przykład  Mega Ubezpieczenie w wariancie Gold w HDI-Gerling Życie ( minimalna  suma ubezpieczenia na wypadek śmierci w wysokości 500 zł). wyróżnia się „pomysłowością" wśród liczby i wysokości dodatkowych pobieranych opłat (tj.: alokacyjna, za prowadzenie umowy, za prowadzenie rachunku).

Podatek Belki również od polisolokat i struktur ?

Minister finansów zamierza zwiększyć wpływy z podatku Belki od produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z. 06.02.2013 r.). Według gazety,  zmiany  mają wejść w życie z początkiem 2014 r. "Uderzą w ubezpieczycieli" - twierdzi "DGP" - przede wszystkim w tych, którzy oferują  polisolokaty  i ubezpieczenia  strukturyzowane, czyli produkty z gwarancją zwrotu inwestowanego kapitału, powiększanego o ewentualne zyski z inwestycji. Te zaś są uzależnione od zmiany wartości różnego rodzaju instrumentów finansowych (indeksów giełdowych, towarów, akcji itp.). Dziennik pisze, powołując się na  biuro prasowe resortu, iż „nie wiadomo jeszcze, ile dodatkowych wpływów przyniesie opodatkowanie produktów ubezpieczeniowych. Trwają wyliczenia". Ubezpieczyciele nie są zaskoczeni planami MF, choć nikt z nimi jeszcze proponowanych zmian nie konsultował. Zdaniem Tomasza Borowskiego, rzecznika grupy VIG, "wcześniej czy później można się było spodziewać opodatkowania krótkoterminowych polis na dożycie". Natomiast Michał Witkowski, rzecznik PZU SA uważa - podaje gazeta- iż "wprowadzenie podatku od polisolokat spowoduje całkowite wycofanie tego typu produktów z oferty, bo będą one mniej atrakcyjne dla klientów w porównaniu do tradycyjnych lokat bankowych". Witkowski podkreśla, że "w przypadku produktów ustrukturyzowanych wprowadzenie opodatkowania zysków będzie skutkować spadkiem poziomu sprzedaży". 
Może się więc okazać, że 2013 r. będzie ostatnim, w którym rynek produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym będzie rósł - prognozuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT