Prudential Polska: przestrzeń dla rozwoju ubezpieczeń na życie jest w Polsce "ogromna"

Prudential Polska zamierza rozwijać sieć konsultantów i umacniać pozycję na polskim rynku. Ubezpieczyciel planuje do końca 2014 r. otworzyć kolejnych 5-6 stałych oddziałów - informuje "Bankier.pl" (www.bankier.pl z 13.02.2014 r.). Firma liczy na zdobycie w naszym kraju  udziału  w rynku adekwatnego do udziałow  Prudentiala  na rynkach azjatyckich czy w Wielkiej Brytanii. Abhishek Bhatia, prezes Prudential w Polsce deklaruje w portalu, iż ubezpieczyciel chce w br.  skoncentrować się na budowie silnej i wysokiej jakości dystrybucji oraz sieci agencji. "Rok 2013 zakończyliśmy z liczbą ponad 500 konsultantów. To jest bardzo dobry wynik po dziewięciu miesiącach obecności na rynku" - mówi  Abhishek Bhatia.
Prudential ma oddziały w 12 polskich miastach, w tym w 8 największych w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie i Katowicach. W najbliższych dniach zamierza otworzyć kolejny oddział na Śląsku. Do końca tego roku towarzystwo ma  być obecne w 18-20 miastach.
W opinii prezesa  Prudential Polska, "penetracja"  na polskim rynku ubezpieczeń na życie  jest na poziomie zaledwie 2 proc. społeczeństwa. "Dlatego przestrzeń dla rozwoju jest ogromna. Co więcej to szansa rozwoju na wiele dekad, zwłaszcza że nasze inwestycje w danym kraju są długoterminowe". Portal pisze. iż  Abhishek Bhatia  porównuje Polskę do Malezji pod kątem parametrów ekonomicznych i potencjału rozwoju naszego rynku.

Więcej skarg do RzU na polisy z UFK


Do Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r. trafiło ponad 16,5 tys. skarg, to jest o 1,2 tys. więcej niż w  2012 r. - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  19.02.2014 r.). W opinii RzU,  wzrost  ilości skarg od niezadowolonych klientów usług ubezpieczeniowych  wynika m.in. z  wzrastającej   świadomości ubezpieczeniowej ubezpieczonych. Dziennik podaje, iż niezmiennie od lat  najwięcej zgłaszanych skarg dotyczy   ubezpieczeń komunikacyjnych. Na drugim miejscu plasują się skargi są ubezpieczenia na życie. Tutaj - zauważa gazeta - najwięcej klientów skarżyło się - w porównaniu z ostatnimi  latami - na  ubezpieczenia z UFK.
Magdalena Kudlak, naczelnik Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze RzU wyjaśnia w "DGP", iż natomiast  rośnie  udział pełnomocników  prawnych wśród podmiotów składających skargi, przede wszystkim kancelarii adwokackich  i radcowskich oraz   kancelarii odszkodowawczych. Najwięcej zgłaszanych uwag odnosi się niezmiennie do ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ubezpieczyciele mają informować klienta o ryzyku utraty pieniędzy zainwestowanych w polisę z UFK

Ubezpieczyciele od  maja br. będą zobligowani rekomendacją Polskiej  Izby  Ubezpieczeń, do informowania  klientów prostym językiem o tym, że kupując polisy inwestycyjne, mogą stracić swoje pieniądze - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 15.02.2014 r.). Jak przypomina dziennik, główną częścią rekomendacji PIU, przyjętej przez Izbę  w 2013 r. jest tzw. Karta Produktu, którą będzie otrzymywał każdy klient rozważający zakup ubezpieczenia inwestycyjnego. Marcin Tarczyński z PIU wyjaśnia w gazecie, że izba nie ma prawa wydawać obligatoryjnych rekomendacji. "Jej stosowanie jest dobrowolne, ale 98 proc. zakładów ubezpieczeń na życie (mierzonych przypisem składki) już zadeklarowało przystąpienie do niej". W opinii Tarczyńskiego, "Karta Produktu przyjęta przez PIU jest znacznie bardziej restrykcyjna, niż obecnie obowiązujące i planowane regulacje europejskie w kwestii ubezpieczeń inwestycyjnych".  
I tak, zgodnie  z  rekomendacją  dobrych praktyk informacyjnych związanych z ubezpieczeniami inwestycyjnymi, "klient zostanie ostrzeżony, że polisa taka wiąże się z ryzykiem starty lub utraty całości zainwestowanych środków. Uzyska też informacje o wysokości wszystkich opłat związanych z ubezpieczeniem oraz trzy warianty przebiegu ubezpieczenia (bazowy, o obniżonej rentowności i o podwyższonej rentowności). Ponadto zostanie poinformowany, że ubezpieczenie inwestycyjne jest produktem długoterminowym. Zdaniem Izby informacje muszą być udzielane klientom wprost, bez użycia specjalistycznego języka" - pisze "Rz".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT