Prywatne ubezpieczenia zdrowotne bardziej popularne w większych miastach

Publiczna służbą zdrowia ma coraz większe problemy, dlatego centra medyczne i towarzystwa ubezpieczeniowe liczą na większe zainteresowanie abonamentami medycznymi i ubezpieczeniami zdrowotnymi - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 18.12.2009 r.).Tymczasem prywatne ubezpieczenie medyczne na podstawowe usługi  można kupić już za kilkadziesiąt zł miesięcznie. Ceny abonamentów w centrach medycznych zależą przede wszystkim od zakresu, natomiast polis – także od płci, wieku i stanu zdrowia potencjalnego klienta.  Już za 30-40 zł miesięcznie ubezpieczyciele oferują m.in. opiekę lekarza pierwszego kontaktu, wizyty u specjalistów, badania laboratoryjne, niektóre diagnostyczne. Najlepsze oferty są wtedy, gdy ubezpiecza pracodawca, ponieważ  kupując taki sam pakiet prywatnie, płaci się  dwa, a nawet trzy razy więcej. Na dodatek składka może być uzależniona od stanu zdrowia, płci i wieku. Natomiast kupując abonament w prywatnej przychodni cena jest uśredniona - zauważa gazeta.
Według dziennika, w małych miastach  z polis zdrowotnych nadal korzystają jednak  nieliczni i  nie widać zwiększonego zainteresowania kupnem tych ubezpieczeń. Jest to spowodowane słabiej rozwiniętym rynkiem prywatnych usług medycznych, albowiem w mniejszych miejscowościach nie ma dużych centrów medycznych, z którymi firmy ubezpieczeniowe mogłyby podpisać umowy na leczenie swoich klientów - tłumaczy "Rzeczpospolita".
 
Nowy program db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania 

Program oszczędnościowy z regularną składką oparty na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania  wprowadził do oferty  Deutsche Bank PBC. Realizowany we współpracy ze Skandia Życie TU SA program jest adresowany do klientów zainteresowanych długoletnim i systematycznym pomnażaniem oszczędności. Według  "Gazety Ubezpieczeniowej" (www.gu.com.pl z 18.12.2009 r.),  db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania  jest  produktem, który   umożliwia inwestowanie łącznie w ponad 70 funduszy reprezentujących różny potencjał zysku i ryzyka, w tym w 31 funduszy polskich, 36 zagranicznych, 5 funduszy Skandia Euro Gwarantowany oraz 4 Portfele Modelowe. Fundusze zagraniczne nominowane w EUR, USD i PLN umożliwiają inwestycje na rynkach wschodzących, rynkach Azji i Pacyfiku, europejskich i amerykańskim, rynku nieruchomości i surowców. Jak podaje "GU", jest to  program o długim horyzoncie czasowym – umowa zawierana jest na 15, 20, 25 lub 30 lat. Wpłata  regularnej składki zależy  od preferencji klienta, w cyklach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych, a  dobór jej wysokości jest kwestią indywidualną. Program można w dowolnym momencie zasilać również składkami dodatkowymi o minimalnej wartości 1000 zł. Ponadto, program db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania umożliwia samodzielny wybór strategii inwestycyjnej. W ramach produktu dostępne są także usługi wspierające inwestowanie – Rebalancing i MultiNavigator, które można wykorzystywać dla części lub całości zgromadzonych środków.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT