Prywatne usługi medyczne będą coraz droższe

Z prywatnej medycyny korzysta regularnie ok. 40 proc.  Polaków – informuje dziennik „Polska”(Nr z 14.06.2008 r.) . Według firmy badawczej PMR, na której szacunki powołuje się gazeta,  w 2007 r. na prywatne konsultacje medyczne Polacy wydali ok. 5 mld zł, zaś na całą opiekę medyczną 23 mld zł, czyli o 13 proc.  więcej niż w 2006 r. „Polska” podaje, że ceny wizyt w prywatnych gabinetach lekarskich wzrosły w ciągu ostatnich trzech miesięcy średnio o około  10-15 proc.  Zaś według przewidywań ekspertów, prywatne usługi medyczne podrożeją do grudnia br. o następne 10 proc. W opinii cytowanego przez gazetę Bartosza Kapczyńskiego, dyrektora centralnych struktur sprzedaży Lux Med, takie podwyżki nie są dużymi zmianami w skali roku, a ich przyczyną są zmiany cen produktów i usług na rynku. Natomiast według prof. Witolda Orłowskiego, kolejnym podwyżkom na rynku prywatnych usług medycznych może zaradzić wyłącznie reforma publicznej służby zdrowia.

Nowe struktury z Europa Życie

Dwa nowe produkty strukturyzowane wprowadza na rynek  Europa Życie we współpracy z GoFinance – podaje „Parkiet”(Nr z 17.06.2008 r.). "Złoty Środek Go" i "Nowa Energia Go" to produkty, w których suma ubezpieczenia z tytułu dożycia może zostać zwiększona o premię, której wysokość zależy od wartości indeksu złota ("Złoty Środek Go") bądź cen surowców energetycznych ("Nowa Energia Go") w czasie trwania inwestycji. Minimalna wpłata własna w obu przypadkach to 10 tys. zł. Natomiast horyzont czasowy inwestycji jest różny i wynosi: dla produktu "Złoty Środek Go" 48 miesięcy, a dla "Nowa Energia Go" - 30 miesięcy.
"Złoty Środek Go" to średnioterminowy produkt strukturyzowany, który opiera się na indeksie S&P GSCI Gold. Natomiast  "Nowa Energia Go" opiera się  na trzech aktywach - ropie naftowej, gazie ziemnym i emisji dwutlenku węgla.

Skandia wprowadziła Rebalancing

Skandia Życie wprowadziła do swojej oferty usługę Rebalancing, czyli program cyklicznego równoważenia struktury portfela – podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  16.06.2008 r. Według „GU”, Rebalancing pozwala na powiązanie efektywności finansowej z okresem prowadzonej inwestycji, optymalizując  proces inwestowania poprzez  wykorzystanie  istniejącej na rynku zmienności jako istotnego elementu obniżenia ryzyka, co  stwarza warunki dla większych zysków. Rebalancing pozwala na kontrolę i utrzymywanie ustalonej struktury portfela. Systematycznie, w określonych przez inwestora odstępach czasu, automatycznie nabywa i zbywa jednostki po różnych cenach, gdyż ceny jednostek funduszy inwestycyjnych w czasie ulegają wahaniom, "burząc" wcześniej zbudowany przez niego portfel inwestycyjny. Klienci Skandii, którzy korzystają z tej usługi, mogą rebalansować swoje inwestycje w 100 proc., ale mogą również objąć rebalancingiem tylko część swoich inwestycji, tak że  pozostałe aktywa będą inwestowane bezpośrednio w inne instrumenty inwestycyjne oferowane przez ubezpieczyciela.  Klient ma pełną swobodę dokonywania zmian w strukturze portfela objętego rebalancingiem w całym okresie trwania inwestycji.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT